Като бях малка, я имаше тази услуга. Шарени салони, с картинки по стените, разни играчки... Съществуват ли такива сега? Интересувам се специално за София и Пловдив?