Привет, бъдещи и настоящи мами!
Имате ли мнение за д-р Елена Бакалова или д-р Джеджоров от ІІІ ДКЦ в Пловдив? Не ги намерих като отзиви в черния или белия списък на града. Интересува ме следене на бременността по ЗК. Благодаря ви предварително!