quote]сестрата в училище има право да получава,[/quote]
Правото на сестрата да научи тайната zа пациента не оzначава автоматично и zадьлжително,че родителят е дльжен да я каже.Това е по желание. bowuu
Дайте го тоzи zакон да го прочетем,моля ви...В лекарският сьюz сигурно го имат...