Има ли някой чието дете да е там?Какво ви е мнението за тази детска градина?