Може би вече някой е задал този въпрос"Кой защитава правата на родителите?"Може би сега този въпрос звучи доста абстрактно, но ако се свържа с асоциациата ще бъда по-конкретна.