Трябва ми инфо по въпроса. Става дума за новите тахографи, които работят с дигитални карти и всеки шофьор си има персонална карта. Въпросът ми е: къде, как се издават тези карта, какво е необходимо?