Защото на повечето места са прибрали летните стоки.