Проблемът накратко е следният:
Заведено е дело за неплатени сметки. Решението по делото е запор на заплата, до издължаване на сумата. Парите, които са дължими ги има в наличност и жената иска да ги внесе накуп. Казват й да не е в Топлофикация, а по сметката, която е посочена в решението за запор. Трябвало обаче някаква бележка от банката, която се подавала в деловодството на съда, за да се прекрати делото. Иначе щели да продължават да се трупат лихви и въпреки, че парите са внесени, делото щяло да си продължава. И това до безкрай ли?
Някой знае ли къде, как и  в какъв ред се плаща, какви бележки се взимат, къде се внасят и т.н.
Резултатът засега е разкатаване от инстанция в инстанция, всеки вика "не тука, там внесете парите, само не в Топлофикация", а в крайна сметка до разрешение  на въпроса не се стига.
Търсих адвокат от Пд, който да се заеме и поне да ни консултира. Няколко повдигнаха рамене и казаха, че не се занимават  с такива дела.
Объркано го разказах, но ако някой е минанал по подобен път, моля да разкаже, как в крайна сметка се разплати с Топлофикация?!
Благодаря!