Каква е разликата между тези две аномалии?
Вродени ли са те, или могат да се появят следствие някакви заболявания?
Как се откриват, с какви изследвания и  възможно ли е едното да бъде объркано с другото?
Предварително благодаря!!!