Моля помогнете с координати на проф. Боян Лозанов или на някой друг добър ендокринолог.