Привет момичета!

Микробиологията на мъжа ми показа вече за 3ти път тия бактерии>
Взема 3 пъти по 10 дена различни антибиотици,но ефект няма

Какво да прави,отчаян е.

При мен се излекуваха веднага,като моите бяха ,,вероятна колонизация''
а при него от 10^5 минаха в 10^4

Какво да правиме?