http://www.telestar.bg/core/view_produkt.php?produktId=413
Имате ли?
Доволни ли сте?
Особено ми е излишно коремчето.