Цитат: "При предозиране на анестетика може да се потисне или забави родовата дейност, което е нежелателно. "
 Как се дозира? Какви неща се вземат впредвид?