Да работи внимателно , с нова техника . Препоръки?