Помощ мами, дайте едно рамо за документите по регистрация на родителско настоятелство в нашата ДГ, необходимо ми е Съдебно решение и инфо за таксите. Точка 20 от Тарифа №1 е отменена. Да помага кой с каквото може.