Зачетох се в стари теми за Националния учебен комплекс по култура.
някои от вас са писали за учебно помагало за детската градина, което било разработено от колектива в градината.
Въпросът ми е: Как се казва това помагало, автори, издателство?
Моля да не превръщаме темата в За и Против въпросната детска градина Naughty