За деца от 5 до 6 години, които биха могли да ходят в предучилищен клас в едно Люлинско училище. В петък ми се обади бабата не едно дете от площадката, на която извеждам Иви с предложение да я запише в предучилищният клас,  в който  тя преподава. Обещах да ви информирам и ако има желаещи да ви свържа.

Идеята е, че повечето деца в предучилищна възраст посещават детските градини и в това училище не могат да си запълнят бройката на необходимите деца за формиране на клас.
Аз записах Иви и от 19 ноември ще започна да я водя до обяд.