Здравейте скъпи родители,
Отварям тази тема за да ви представя от скоро преведения на български език въпросник MCHAT за диагностика на деца с аутистични прояви. Пиша дипломна работа по темата, тъй като завършвам магистратура Комуникативни нарушения. Въпросникът се попълва от родители и се състои от 23 въпроса, на които се отговаря с ДА или НЕ. Болдваните и подчертани  отговори се считат за критични при  поставяне на диагнозата аутизъм. Диагнозата се счита за много вероятна, ако 3 или повече от критичните отговори са по 1 точка  и  когато други 5 и повече отговора имат по 1 точка. Не всички деца събрали критичните точки по този въпросник ще имат диагноза аутизъм. Те обаче подлежат на допълнителни обследване от специалисти за поставяне на точната диагноза.
      Тестът е скринингов , т.е. чрез него могат да се диференцират  прояви на поведенчески от комуникативни нарушения.
Ако някой от вас проявява интерес към въпросника MCHAT, моля да ми пише на e-mail: hexe88@abv.bg, за да му го изпратя и да обсъдим резултатите. yes