Племенницата на моя близка завършва детска стоматология, но за да се яви на държавен изпит трябва да има брой прегледани - лекувани деца. Водила съм моите деца при нея, жената работи много внимателно. Таксите са държавни 2-3-4 лева, нещо от сорта зависи от манипулацията. Работи в стоматологичния факултет до Военна болница. Ако до 15 Декември натрупа нужните точки - ще и дадат разрешение до държавния, иначе трябва да чака следващата дата. Давам телефони - 877 13 59   и 0899 196 302 Правда Йонкова.