Мъжът ми трябва да си извади медицинско за таксиметров шофьор, за да му издадат съответното свидетелство - картонче, което му дава правото да работи като таксиметров шофьор. Той не е внесъл всичките си здравни вноски, но тази услуга тогава следва да я заплати. Въпросът ми е къде точно трябва да отиде, какво да направи, за да си вземе такова? Има ли нещо по-специално в медицинското за такси? Моля ви, съдействайте, работата е на зор!