«абравена парола?
или
–егистрирай се јктиваци€ на акаунт


≈л. поща с ко€то се опитвате да се регистрирате не съвпада
с тази използвана в BG-Mammma

ƒа ѕопълнете формата за регистраци€ Ќе ѕродължете с Facebook регистраци€та

Ќабори
0 ѕотребители и 1 √ост преглежда(т) тази тема.
120-134 от 369 отговора
«дравейте.ќт Ѕургас съм, седми клас, ѕћ√.ўе правим класна по български език и литература.ўе се състои от 50 въпроса по бълг. ез. и л-ра(ћаминото детенце,Ќа прощаване и ѕърва глава от Ќемили-недраги) и един трансформиращ преразказ на една от темите:
»ван ¬азов- "”рок"
»ван ¬азов-"Ўибил"
≈лин ѕелин- "ѕечена тиква"
≈лин ѕелин-"—иромашка радост"
≈лин ѕелин-"Ћюбов"(“ози, който се разказва за »вка)
…ордан …овков-"—ерафим"
јко може да ми дадете или да ми кажете от къде да намер€ нещо което може да ми помогне.ћерси предварително
÷итирай

—офи€

ћнени€: 1 210
јз само да кажа „естита  оледа!
«драве за всички, успехи, много любов и топлина!
—лед празниците отново съм тук! (че къде ли да съм?)
 амъче, не се шашкай, не е късно за нищо, ще успеете!
÷елувки на всички!
÷итирай
[
«дравейте.ќт Ѕургас съм, седми клас, ѕћ√.ўе правим класна по български език и литература.ўе се състои от 50 въпроса по бълг. ез. и л-ра(ћаминото детенце,Ќа прощаване и ѕърва глава от Ќемили-недраги) и един трансформиращ преразказ на една от темите:
»ван ¬азов- "”рок"
»ван ¬азов-"Ўибил"
≈лин ѕелин- "ѕечена тиква"
≈лин ѕелин-"—иромашка радост"
≈лин ѕелин-"Ћюбов"(“ози, който се разказва за »вка)
…ордан …овков-"—ерафим"
јко може да ми дадете или да ми кажете от къде да намер€ нещо което може да ми помогне.ћерси предварително
http://bulgarskiezik.pomagalo.com/
÷итирай

—офи€

ћнени€: 118
Ќе се държи изпит по Ѕ≈Ћ!!!
Ќе,не е така. андидатства се и с Ѕ≈Ћ.÷ари гол€ма заблуда из родителите и децата.≈то ви услови€та:

–≈ƒ » ”—Ћќ¬»я
«ј ѕ–»≈ћ Ќј ”„≈Ќ»÷» ¬ Ќѕћ√ Уј јƒ. Ћ. „ј јЋќ¬Ф
през учебната 2007/2008 год.

I. ”—Ћќ¬»я «ј  јЌƒ»ƒј“—“¬јЌ≈. ѕќƒј¬јЌ≈ Ќј ƒќ ”ћ≈Ќ“» «ј  јЌƒ»ƒј“—“¬јЌ≈
1. ¬ гимнази€та могат да кандидатстват ученици от ц€лата страна, завършили седми клас през учебната 2006/2007 год.
2. ѕодаването на документи се извършва в сградата на гимнази€та от 26 до 29 юни от 8 до 17 ч.
3. ¬ гимнази€та се кандидатства с незаверено ксерокопие  на свидетелството за завършен 7. клас.
4. ¬ комиси€та, приемаща документи, ще има списъци на първенците от олимпиадите за гр. —офи€, от състезанието на в. У–ики Ц  андидатгимназистФ, от изпита в 107. ќ” и от националното състезание по географи€. ѕървенците от областните кръгове на олимпиадите от други населени места тр€бва да представ€т документ от съответни€ –егионален инспекторат по образование, в който да бъдат отразени получените точки, а не оценки.
5. ѕри подаване на документите в Ќѕћ√ се заплаща такса за всеки изпит, който ще полага кандидатът в гимнази€та.
6. ѕри подаване на документи в Ќѕћ√, кандидатът предостав€ и вход€щи€ си номер, получен при подаване на документи за €в€ване на изпити по Ќаредба є 11 ќ“ 28.03.2005 √. за приемане на ученици в държавни и общински училища.
7.  андидатите предостав€т служебна бележка с отразени резултати от националните изпити по български език и математика, проведени съгласно Ќаредба є 11 от 28.03.2005г. за приемане на ученици в държавни и общински училища. —лужебната бележка тр€бва да бъде представена в гимнази€та от 3 до 7 юли от 14 до 17 часа и най-късно на 9 юли от 9 до 13 часа.

II. ѕ–»≈ћЌ» »«ѕ»“»
1. ¬сички кандидати се €в€ват на националните изпити по:
Ц ЅЏЋ√ј–— » ≈«»  » Ћ»“≈–ј“”–ј Ц на 19.06.2007 г.
Ц ћј“≈ћј“» ј Ц на 25 юни 2007 г.

ƒокументи и такси за полагане на тези приемни изпити се подават по общи€ ред.
2. «а всички профили се полага в гимнази€та трети изпит по профилиращ предмет:

ѕрофил   »зпит по:   ƒата на изпита   Ѕалообразуващ
предмет
Ѕиологи€ и
биотехнологии   Ѕиологи€     3 юли 2007 г   Ѕиологи€
Ќауки за зем€та   √еографи€    4 юли 2007 г.   √еографи€
‘изика   ‘изика   5 юли 2007 г.   ‘изика
’ими€   ’ими€   6 юли 2007 г.      ’ими€
ћатематика и информатика   ћатематика   7 юли 2007 г.   ћатематика
Ц ¬сички изпити по профилиращите предмети са с продължителност 4  астрономически часа.
Ц »зпитите по профилиращи предмети (без математика) се провеждат по конспекти, утвърдени от съответните факултети на —офийски€ университет.  онспекти могат да се получат в гимнази€та.
3. ¬сички изпити са писмени и анонимни.
4. ќценките на всички изпити са окончателни и не подлежат на преразглеждане.
5. ќт 15 април до 10 юни се провежда конкурс по математика съвместно с в. У–ики Ц  андидатгимназистФ. ”слови€та на конкурса и задачите се публикуват във в. У–ики Ц  андидатгимназистФ и в гимнази€та.
Ц  онкурсът е в два тура Ц задочен и очен. ќчни€т кръг ще се проведе на 10 юни.
Ц ќценките от конкурса, не по-малки от 80 точки, се признават за оценки от втори€ изпит по математика.
Ц ќт 1 до 15 юни ще се проведе изпит от комиси€, определена от Ќѕћ√, с учениците завършващи  7. клас в паралелката на 107. ќ” към Ќѕћ√.  ќценките от изпита,  не по-малки от 80 точки, се признават за оценки от втори€ изпит по математика.
6. Ќа първенците от последни€ кръг за 7. клас на олимпиадите по математика, информатика, физика, хими€ и биологи€ и националното състезание по географи€ ще бъдат определени точки, които се признават за изпита по профилиращи€ предмет. “очките, които се признават, ще бъдат об€вени на 4 юни. 
7.  андидатите с признати точки от олимпиадите, от състезанието У–ики Ц  андидатгимназистФ и от изпита в 107. ќ” могат да се €в€т и на изпита по профилиращи€ предмет. ѕри класирането се взема предвид най-високата получена оценка.
8. –езултатите от всички изпити по профилиращите предмети се об€в€ват едновременно. —ведени€ за резултатите от изпитите не се дават по телефона.
9. ¬сички изпити започват в 8 часа.  андидатите тр€бва да бъдат на определените места най-късно в 7 ч и 30 мин и да нос€т ученическа лична карта и квитанци€та, издадена им при подаване на документите.

III.  Ћј—»–јЌ≈ » «јѕ»—¬јЌ≈
1. ¬ гимнази€та се приемат: в профил  ћатематика и информатика Ц 52 ученици, в профил ‘изика Ц  26 ученици,   в профил ’ими€ и технологии  се приемат  52 ученици, в профил Ѕиологи€ и биотехнологии Ц 52 ученици, в профил Ќауки за зем€та Ц 26 ученици.
2.  ласирането на кандидатите се извършва по бал, равен на x+2y+4z  , където
Ц x  е оценката от Ќационални€ изпит по български език и литература
Ц y  е оценката от Ќационални€ изпит по математика
Ц z  е оценката от профилиращи€ изпит.

«абележка: ¬сички резултати от изпити и състезани€ предварително са преобразувани в оценки по шестобалната система.
3.  андидати, получили оценка, по-ниска от —реден 3, на н€кой от балоопредел€щите изпити Ќяћј“ право да участват в класирането.
4. ”чениците, приети в н€колко специалности, се класират само в най-желаната специалност  (специалността с най-малък номер в молбата за кандидатстване).
5. ¬ъв второто и третото класиране, участват само кандидати, които не са били класирани в предишните класирани€ в съответната специалност или в специалност с по-малък номер в молбата за кандидатстване.
Ц приетите в н€ко€ специалност, но не записали се кандидати, отпадат за следващото (второ или трето) класиране в не€ и във вс€ка друга специалност с номер по-гол€м в молбата за кандидатстване.
Ц ученици, класирани в н€ко€ специалност, участват в класирането в специалности с по-малък номер, независимо от това дали са се записали или не. «аписани ученици, приети в специалност с по-малък номер, се преместват служебно от специалността, в ко€то са записани.
6. ¬ последното Ц четвърто класиране, участват само кандидати, които са подали молба за участие.
Ц ћолби могат да подават всички кандидати, включително и тези, които са били класирани, но не са се записали.
Ц  јко в н€ко€ специалност  н€ма  кандидати, издържали профилиращи€ изпит, за не€ могат да подават молби кандидати и от други специалности. “е ще участват в класирането с най-високи€ си бал.
7. «аписването се извършва с оригинално свидетелство за завършен 7. клас.
9. «аписването след всички класирани€ става само в работни дни.
10.ѕри деклариране на неверни данни кандидатът се отстран€ва от класирането.

                                                                                              ƒиректор:
                                                                                                          (ѕ. Ќедевски)                                        
« ѕоследна редакци€: пт, 28 дек 2007, 16:54 от момиченце »
÷итирай

в пълна къща

ћнени€: 3 740

я виж ти! “ова е нещо ново!
Ѕлагодар€ ти, че разсе€ една заблуда!

ћожеш ли да дадеш линк към източника на информаци€?
« ѕоследна редакци€: пт, 28 дек 2007, 17:13 от  або јлма »
÷итирай

—офи€

ћнени€: 118

Я виж ти! Това е нещо ново!
Благодаря ти, че разсея една заблуда!

Можеш ли да дадеш линк към източника на информация?
От сайта на училището е информацията. http://new.npmg.org/
÷итирай

ƒалеч от самовлюбени администратори, модератори и ощипани булки

ћнени€: 1 725
ћдааааа... разгледах подробно сайта на гимнази€та, това е нещо ново - от миналата година.
 огато гол€мата кандидатства през 2006 го н€маше - със сигурност.
“€ изкара олимпиадите по биологи€ и хими€ и понеже не можа да реши, не подадохме документи и не кандидатства изобщо в Ќѕћ√.
Ќо пък аз преди изпитите ходих за информаци€ в гимнази€та - не само, че не зачитаха, ами и с пренебрежение се отнас€ха към националните изпити по Ѕ≈Ћ и математика. «ачитаха си само техните (с основание според мен).
ћалкото сега изобщо не ще и да чуе за тази възможност. ў€ла да ходи на олимпиади, ама за иде€та.
≈, успех на кандидатстващите в Ќѕћ√! Smile Smile Smile
÷итирай

у дома

ћнени€: 4 593
ћного странно-обърнахте ли внимание-хем пише че наредбата е за тази учебна година ,а пък от друга страна датите за €в€ване на изпити са за 2007г...
÷итирай

ƒалеч от самовлюбени администратори, модератори и ощипани булки

ћнени€: 1 725
Ќ€ма грешка - изпитите сa през 2007 г. и са за учебната 2007/2008 уч. година.
                         
                       
÷итирай

—офи€

ћнени€: 118
Мдааааа... разгледах подробно сайта на гимназията, това е нещо ново - от миналата година.
Когато голямата кандидатства през 2006 го нямаше - със сигурност.
Тя изкара олимпиадите по биология и химия и понеже не можа да реши, не подадохме документи и не кандидатства изобщо в НПМГ.
Но пък аз преди изпитите ходих за информация в гимназията - не само, че не зачитаха, ами и с пренебрежение се отнасяха към националните изпити по БЕЛ и математика. Зачитаха си само техните (с основание според мен).
Малкото сега изобщо не ще и да чуе за тази възможност. Щяла да ходи на олимпиади, ама за идеята.
Е, успех на кандидатстващите в НПМГ! Smile Smile Smile
Значи малкото ти дете разчита само на олимпиадите, така ли?Не се ли е ориентирало вече с какво иска да се занимава в бъдеще?А голямото ти дете сега къде учи?Не искам да ставам нахална,просто ми е интересно. Thinking
÷итирай

ƒалеч от самовлюбени администратори, модератори и ощипани булки

ћнени€: 1 725
Ќе четеш внимателно, момиченце! Smile
 азах, че малката не иска дори теоретично да учи в Ќѕћ√, но това не й пречи да иска да даде най-доброто от себе си на олимпиадите.
ƒокато гол€мата можеше и искаше да учи там, но не можа да реши какво точно иска, а аз не € поощрих (имам си съображени€). » след като минаха изпитите по Ѕ≈Ћ и математика, просто не подадохме документи в Ќѕћ√, защото т€ знаеше, че се е представила отлично и не й беше нужна още една възможност. —ега учи в 1 ј≈√.
»наче малката се готви по Ѕ≈Ћ и математика за националните изпити и естествено, че ще кандидатства.
÷итирай

—офи€

ћнени€: 118
.....

Ясно,разбрах вече. Wink Аз твърдо съм се ориентирала към НПМГ с биология.Моите учители и родители,казват,че щом искам да се занимавам с биология там ще е най-доброто място за мен.Още от сега се готвя за олимпиадата.Госпожата каза,че първи кръг(училищния) ще е февруари или март.Само да попитам някой знае ли от къде мога да си тегля филмчетата на National Geographic,има много интересни неща.
÷итирай


ћнени€: 4 107
ћного странно-обърнахте ли внимание-хем пише че наредбата е за тази учебна година ,а пък от друга страна датите за €в€ване на изпити са за 2007г...
Ќ€ма грешка - изпитите сa през 2007 г. и са за учебната 2007/2008 уч. година.
“ака е.  Peace
ќще не са побликувани изисквани€та за кандидатстване през тази година. ѕоне до он€ ден, когато "на бегом" се вмъкнах в сайта им. Ќо не мисл€, че ще има н€какви съществени разлики.
ƒори да не се кандидатства с изпит и по Ѕ≈Ћ, ние ще си продължим уроците по Ѕ≈Ћ, защото ще се пробва и другаде.
ћай ние сме най-неориентирани, и все си меним желани€та.
јз обаче, много в€рвам на мойто момче. ¬ъпреки, че когато има н€какъв изпит все нещо пропуска.  ooooh!
÷итирай

ƒалеч от самовлюбени администратори, модератори и ощипани булки

ћнени€: 1 725
                           
ƒј «ƒ–ј¬ј, —ѕќ–Ќј » ўј—“Ћ»¬ј!
÷итирай


ћнени€: 4 107
„естита Ќовата 2008 година!
Ѕъдете здрави и силни!
Ѕъдете щастливи и влюбени!
”спехи във всичко!
÷итирай
0 ѕотребители и 1 √ост преглежда(т) тази тема.
120-134 от 369 отговора