http://www.lekar.bg/news-23/info-833

Някой знае ли дали има такива кусрове и къде?