Момичета, знаете ли дали от някъде мога да купя такава шейна освен от Шел?https://www.shellsmart.com/smart/catalog/ShowProduct.html?prodID … 05691&pType=c

Ужасно ми харесва, но нямаме толкова точки, а офертата важи до края на годината.