Моля за мнение за тази детска градина
тя единствената частна с английски език в Зони-те където ще живеем след 2 месеца

ето какво пише в интернет:

Информация за детската градина

Чужд език: английски целодневно обучение

Допълнителен чужд език: испански, френски

Време на престой в градината: 07:30 - 18:00 ч.

Допълнителни занимания: музика, изобразително и приложно изкуство, танци, театър

Спорт: ски, кънки, плуване, гимнастика, туризъм, училище за скаути

Транспорт: Да

Допълнителна информация: възможности в събота, неделя и през нощта по желание на родителите, работи целогодишно, треньори, психолог, лекар, логопед, мултимедийно обучение по всички предмети, участие в
европейски образователни програми, обмяна на опит със задгранични партньори

Такса: от 160 до 180 евро на месец с храна, без транспорт