Дали някой е успял да я запише?...Струва ми се много вкусно........