Моля ви за мнение.
Има ли майки на които децата да са във 2-ра група.
Какво е отношението към децата?