Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • София
 • Мнения: 7 718
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. “ Кричим” 1
УТВЪРЖДАВАМ:

Д-Р РУМЯНА ТОДОРОВА
ДИРЕКТОР НА НЗОКПРОГРАМА
ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЗПЛОДИЕ ПРИ ЖЕНАТА
УВОДНА ЧАСТ

Асистираните репродуктивни технологии са съвкупност от клинични и биологични процедури, които позволяват зачеване ин витро (IVF), ICSI, трансфер на ембриони и изкуствена инсеминация. С тяхна помощ може да се роди дете в семейство, в което е невъзможно да се постигне бременност по друг начин.
Ин витро оплождането (IVF) е метод, при който в лабораторни условия яйцеклетките на съпругата се събират със сперматозоиди на нейния съпруг, за да се оплодят. Получените ембриони се прехвърлят в матката на съпругата или се замразяват (криопрезервация). Методът ICSI е подобен на метода IVF, но при него в яйцеклетката се инжектира сперматозоид с помощта на специална техника. И при двата метода е възможно използването на донорски сперматозоиди или яйцеклетки след подписване на съответните документи от двамата партньори.
Асистираните репродуктивни технологии се провеждат въз основа на утвърден медицински стандарт ,, Асистирана репродукция”.
IVF се извършва на следните етапи:
1. Контролирана овариална хиперстимулация и мониториране на цикъла.
 Чрез стимулиране на овулацията с гонадотропни хормони лекарският екип контролира зреенето на яйцеклетките и повишава шанса за добиване на повече от една годни за оплождане яйцеклетки. Стимулацията се следи стриктно под ехографски контрол и дозите се индивидуализират за всяка жена. Отговорът на стимулацията за зреещите фоликули е индивидуален при всяка пациентка.
2. Пункция на фоликулите под ултразвуков контрол.
 Процедурата се извършва на 36-ти час след апликацията на β hCG препарат. Извършва се под ултразвуков контрол в стерилни условия, престой в здравното заведение под лекарски контрол. Преди процедурата задължително е извършването на предоперативни изследвания и прегледи.
3. Получаване на сперматозоиди.
4. Събиране на яйцеклетките и сперматозоидите в лаборатория и осигуряване на условия за оплождане и ранен растеж на ембриона.
 Сперматозоидите се обработват през различни среди, за да се подберат най-подходящите от тях. Тези селектирани сперматозоиди се поставят заедно с яйцеклетките в подходяща хранителна среда при температура 37°С в инкубатор в стерилни условия и при 5% СО2. Остават там до пет дни след пункцията на фоликули, като периодично се прави оценка дали е настъпило оплождане и как протича деленето на вече получения ембрион.
 Разликата в провеждането на ICSI в сравнение с IVF се състои в директното въвеждане на един сперматозоид в яйцеклетката. Манипулацията се извършва с помощта на микроигла под микроскопски контрол с помощта на микроманипулатор. Процедурата се извършва при двойки, при които броят на сперматозоидите е силно намален и спонтанно оплождане на яйцеклетките е невъзможно. ICSI се прави и при двойки, при които сперматозоидите нямат оплодителна способност или при мъже с азооспермия, тогава сперматозоидите се взимат директно от епидидима или тестиса. След оплождането яйцеклетките се поставят в подходяща среда в инкубатор и тяхното развитие се наблюдава периодично.
5. Трансфер на ембрионите в матката.
 При тази процедура с помощта на направен за целта катетер, през маточната шийка, развиващите се ембриони се вкарват в маточната кухина, което e и краят на медицинската част на процедурата.


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗЗОЛ В ПРОГРАМАТА

Тези процедури се явяват като метод за лечение на стерилитета без алтернатива при:

1. Двустранна, пълна или частична обтурация на маточните тръби, доказана с ХСГ (хистеросалпингография) или ЛС (лапароскопия).
2. Мъжки фактор с наличие на поне два от следните критерии във всяка от задължително две спермограми в два различни центъра и направени от ембриолог със съответната квалификация:
- обем на еякулата 1 ml и по-малко;
- 20 млн./ml и по-малко сперматозоидна концентрация;
- 40% и по-малко прогресивно подвижни сперматозоиди;
- 14% и по-малко с нормална морфология сперматозоиди по стриктните
критерии на Крюгер;
- хеми-зона тест 35 и по-малко (HZA);
- доказани спермоантитела (при мъжа и/или жената);
- липса на сперматозоиди в еякулата и доказани витални при биопсия на тестисите;
3. ЛУФ-синдром, доказан поне 3 цикъла с ултразвук и приложено принтер разчитане;
4. Тежка форма на ендометриоза (III – V ст.), доказана с лапароскопия (или –томия ), деструктирала в значителна степен аднексите и лекувана медикаментозно;
5. Стерилитет с продължителност една година и шест мeсeца при възраст на жената 34 години и по-малко и неуспех от други конвенционални методи за лечение на стерилитета в продължение на 12 месеца;
6. Стерилитет с продължителност шест месеца при възраст на жената 35 години и повече и неуспех от други конвенционални методи за лечение на стерилитета в продължение на 6 месеца;

Забележка: Възрастта на жените, включени в програмата за лечение, е от 18 до 40 години (включително навършващите 40 години в годината на подаване на документите), предвид постигането на оптимални резултати от терапията.
НЗОК заплаща един терапевтичен курс за ЗЗОЛ.


ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ

Видове прилагани медикаменти:

1.1 Агонисти на гонадолиберина
Triptorelin acetate – amp. 0,1 mg/ml

1.2 Антагонисти на гонадолиберина
Ganirelix – amp. 0,25 mg/0,5 ml
Cetrorelix – amp. 0,25 mg

1.3 Гонадотропни хормони
1.3.1. Follitropin alfa – amp. 75 IU
1.3.2. Human follicule stimulating hormone – amp. 50 IU, 100 IU
1.3.3. Urofollitropin – amp. 75 IU
1.3.4. Human menopausal gonadotropin - amp. 75 IU
1.3.5.Choriogonadotropin alfa – amp. 250 mcg/0,5 ml


С цел да се прецизира и рационализира подборът на прилаганите лекарствени продукти, се приема принципът на “терапия съобразно индивидуалните потребности” при всяка пациентка, като лекуващите специалисти от съответните IVF-центрове могат да предлагат отпускането на всички включени в Лекарствения списъка на НЗОК (в сила от 01. 02. 2008 г.) лекарствени продукти по Програмата, в рамките до 1 650 лв. за лечение на една пациентка.

ПЕРИОДИЧНОСТ НА КОНТРОЛНИТЕ ПРЕГЛЕДИ

Прегледът на жената преди започване на процедурата е задължителен, както и наборът задължителни изследвания.
В хода на самата стимулация се извършват периодични прегледи за индивидуализиране на дозите и избиране на момента на пункцията.
Преглед се извършва преди и след пункцията.
Прегледи се извършват преди трансфера и след него според преценката на лекуващия лекар.

НЕОБХОДИМИ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ХОДА НА ЛЕЧЕНИЕТО

Набор от изследвания, предхождащи контролираната овариална хиперстимулация и пункция на фоликули

При жената:
- преглед и преценка за лечение;
- клинико-лабораторни изследвания (кръвна група, ПКК, СУЕ, показатели на хемостазата, биохимия);
- определяне на влагалищната чистота;
- изследване на базални серумни хормонални нива;
- ехография на малък таз;
- разширени изследвания и консултации по индикации;

При мъжа:
- изследване на еякулат;
- разширени изследвания и консултации по индикации;

При двамата партньори:
- HIV, Wass, HBsAg, HCV;

В хода на процедурата се изследват нивата на гонадотропните хормони.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Молба (свободен текст) до директора на РЗОК на територията, на която ЗЗОЛ е направило избор на ОПЛ.
2. Епикриза от оперативната интервенция (лапароскопия или лапаротомия), доказваща обтурацията или липсата на маточни тръби и/или хистеросалпингография, доказваща същото.
3. Експертно становище за необходимостта от лечение с дадения лекарствен продукт, издадено от лечебно заведение, което има разрешение за извършване на дейности по асистирана репродукция.
4. Две спермограми в два различни центъра и направени от ембриолог със съответната квалификация, при наличие на мъжки фактор. При нормални параметри е достатъчна и една.
5. Направени всички предварителни изследвания, посочени по-горе в програмата.
6. Принтерни разпечатки за липса на руптура на фоликула (за три цикъла) при наличие на ЛУФ-синдром.
7. При наличие на ендометриоза – всички документи изисквани от НЗОК при ендометриоза, както и експертно становище за нейния стадий и документ за проведено лечение преди започване на процедурата по асистирана репродукция.
8. “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК”.
9. Декларация за съгласие с изискванията за лечение по програмата.

Всички документи се приемат в РЗОК след задължителна проверка за непрекъснати здравноосигурителни права.


ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, В КОЕТО СЕ ДИАГНОСТИЦИРА ЗАБОЛЯВАНЕТО, ПРЕДЛАГА СЕ ТЕРАПИЯТА И СЕ ИЗВЪРШВА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОВЕДЕНОТО ЛЕЧЕНИЕ


На основание чл.131, ал.1 от Закона за здравето асистираната репродукция се извършва от лечебни заведения, получили разрешение от министъра на здравеопазването при условия и по ред, определени с наредба № 16 от 25 април 2007 г. на министъра на здравеопазването, обн. ДВ бр.38 от 11 май 2007г.

Протоколите се издават от лекар с призната специалност по акушерство и гинекология, сключил договор с НЗОК в извънболничната помощ или от комисията, създадена със заповед на директора на лечебните заведения, посочени в програмата за диагностициране на заболяванията и проследяване ефекта от лечението /в този случай, протокола се подписва от членовете на комисията и се подпечатва с печата на лечебното заведение/.
При издаване на протокол от специалист, работещ в ДКЦ, МЦ или групова специализирана практика, протоколът се подписва и от ръководителя на лечебното заведение.
Всички специалисти, издаващи протоколи и центровете, в които се извършва процедурата, представят в Комисията по експертизи в ЦУ на НЗОК най-малко два пъти годишно информация и справка по зададен от НЗОК формат.

Настоящата програма е разработенана основание и по реда на т. 404 от Решение № РД-УС-127 от 27.12.2007г. на Управителния съвет на НЗОК със съдействието на консултантите на НЗОК по акушерство и гинекология проф. д-р Станимир Кюркчиев, д-р Таня Тимева, д-р Георги Николов, д-р Георги Стаменов.

# 1
 • Мнения: 77
До тук всичко ми е ясно,само дето не разбрах само веднъж ли имам право да кандиданствам по касата?

# 2
 • под земята.... (може и да съм картоф)
 • Мнения: 939
Само ще допълня, че това решение е валидно от 1 февруари 2008г.

# 3
 • под земята.... (може и да съм картоф)
 • Мнения: 939
Забележка: Възрастта на жените, включени в програмата за лечение, е от 18 до 40 години (включително навършващите 40 години в годината на подаване на документите), предвид постигането на оптимални резултати от терапията.
НЗОК заплаща един терапевтичен курс за ЗЗОЛ.
До тук всичко ми е ясно,само дето не разбрах само веднъж ли имам право да кандиданствам по касата?
Горният цитат от Programa_IVF-01-02-2008 отговаря на този въпрос.

# 4
 • София
 • Мнения: 4 264
До тук всичко ми е ясно,само дето не разбрах само веднъж ли имам право да кандиданствам по касата?

Само веднъж, Кики-Мики.

# 5
 • София
 • Мнения: 7 718
Само ще допълня, че това решение е валидно от 1 февруари 2008г.

Да, но сега трябва да започнете попълването на документите, за да можете да ги подадете по-рано, докато има средства, а и по-рано да се вземат лекарствата. Миналата година се одобряваха по 100 протокола месечно.
Кик-мики, само веднъж в живота, засега. Ще се борим за повече, но не се знае кога ще стане.

Последна редакция: нд, 24 фев 2008, 13:53 от Taни

# 6
 • някъде там......
 • Мнения: 464
Благодаря ти, Лали  Hug

# 7
 • София
 • Мнения: 7 718
За повече въпроси се обръщайте към лекарите си от клиниките - те ще ви помогнат за комплектоването на документите.

# 8
 • Мнения: 77
Е пак има малко напредък,миналата година бяха по 1500лв.,сега със 150лв.повече.
   На мен миналата година тези лекарства ми стигнаха за ден и половина стимулация.Поне да не говорят по пресите ,че касата поема един инвитро опит......Моята стимулация беше 12 дни направете си сметка за какви пари става въпрос.

# 9
 • София
 • Мнения: 32
Момичета, моля за помощ !!!! Предстои ми подаване на документите февруари 2008 г. за инвитро в здравната каса.
Формулярите от клиниката на Стаменов ще взема на 28 януари 2008 г. Има ли някакви други документи, които трябва да взема и попълня предварително? Имам пълния набор от изследвания. Какво е работното време на НЗОК? Моля тези от вас които са минали по този "трънлив път" да ми дадат повечко инфо.
Чувствам се безсилна и съм кълбо от нерви .  Embarassed Rolling Eyes

# 10
 • София
 • Мнения: 32
Още нещо....... проечетох също така, че изследванията трябвало да бъдат подпечатани. Какво значи това - да ги занеса обрабтно в лабораториите да им сложат печати ли?
Някаква молба свободен текст трябва да подам. До кого поименно? Какво трябва да съдържа текста? Rolling Eyes

# 11
 • под земята.... (може и да съм картоф)
 • Мнения: 939
начи касата иска по принцип вече всички образни изследвания да са подпечатани - не само за витрото, а за всичко.
НЗОК работи от 9 до 17.30 ч, регионалните май са от 8.30 до 17, ама не знам дали във всеки град е така.

# 12
 • София
 • Мнения: 32
а защо изследванията не ги дават подпечатани? това, май е риторичен въпрос.....мислиш ли че ще има опашка, т.е. да отида ли по-рано?

# 13
 • под земята.... (може и да съм картоф)
 • Мнения: 939
а защо изследванията не ги дават подпечатани? това, май е риторичен въпрос.....мислиш ли че ще има опашка, т.е. да отида ли по-рано?
колкото по- рано - толкова по-добре. Защото и без това се чака да минат 2 комисии - първо в регионалната каса - после в националната, пък и в един момент като запълнят квотата от одобрени протоколи за годината - удрят катанеца и чакаш следващата година. А почти всички подават документи в началото, за да се застраховат.

# 14
 • София
 • Мнения: 32
Приема на документи в НЗОК започва утре.  Нали е на адрес ул."Кричим 1"? Питам защото си спомням, чу преди време имаше  протест и се оставяха буркани на входа на сграда. Но това не беше ли срещу пазара Иван Вазов? Да не отида на погрешно място?????

Редакция на ключовите думи на тема

Ел. поща с която се опитвате да се регистрирате не съвпада
с тази използвана в BG-Mammma

Да Попълнете формата за регистрация Не Продължете с Facebook регистрацията

Активация на акаунт