Някой пробвал ли е във Варна тази терапия?
За какви здравословни проблеми и помогнало ли му е?