Като че ли бебешките книги за възпитание стигат дотук.
А възрастта е много интересна и специфична -
много повече самостоятелност,
много повече външни контакти,
по-сложни и разнообразни интереси,

но още не са тръгнали на училище,
още не са много наясно какво значи да те поставят в определени рамки и нещо да е "задължително" (не говоря за небъркането в контакта, а за умения и знания),
още самостоятелността им прохожда, в повечето случаи не ги пускаме да мръднат нанякъде сами...

въпросът ми е - какво знаем за тази възраст и какво правите, за да помогнете на децата си точно сега? Аз нямам някакъв отговор, само налучквам. Иде ми на ума, че не е зле да я науча на някаква контролирана самостоятелност - да си прави сама закуската, да се движи в безопасен периметър уж сама... не знам дали съм на прав път и дали пък няма да я подведа да се надцени и да направи някаква беля.