Много ви моля който има мнение за д-р Стоянов от 10 поликлиника моля да го сподели.