Моля, ако някой има добри впечатления да сподели.
Налага се и двете ми деца да бъдат прегледани и за мен би било полезно да имам някаква информация.