В Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина”  Плевен започва безплатно изследване на тромбоцити при жени със спонтанни аборти. Изследването е ново и се провежда за първи път в България. Прави се по съвместен проект с Медицински университет – Плевен.

Значение на изследването

Тромбофилията е причина за възникване на артериални или венозни тромбози по време на бременност с последваща загуба на плода и сонтанни аборти в различен срок на бременността. За да се намали честотата на спонтанните аборти, дължащи се на тромбоза на плацентарните съдове, е необходимо да се определят механизмите, които водят до повишена съсирваемост на кръвта. Един от основните фактори са тромбоцитите – елементи на кръвта, които участват във формиране на тромби. В центъра е въведен метод, чрез който се установява повишена активност и агрегация на тромбоцитите. Резултатите от изследването дават насока за терапия по време на следваща бременност.

Подходящи за изследване са жени със:

1. Един или повече спонтанни аборти или мъртво раждане;
2. Установени антифосфолипидни антитела;
3. Установени генетични фактори за тромбофилия;
4. Установена комбинация от двете;
5. Без установени причини за спонтанен аборт.

Могат да бъдат изследвани бременни жени, както и жени, които планират бременност, но не са бременни в момента на изследването.

Който желае повече информация
http://www.ivfpleven.com/index.php?l=3