Татко е инвалид втора група и днес отишъл до транспортна болница, спрял отпред, сложил си талона за инвалид и като се върнал видял как "паяк" му товари колата. Отказали са да я свалят на място и му казали, че срокът на въпросния талон е изтекъл. Той казал, че доколкото знае талонът е безсрочен...Поискал да плати на място глоба, отказали и я откарали, отишъл и си я освободил. Търся инфо имат ли право да му вдигат колата и какъв е срокът и редът да му издадат нов талон - ще ходя с генерално пълномощно.