Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • София
 • Мнения: 3 337
Кампанията в защита правата на семействата с близнаци започна през 2007 г. и ще продължи и тази година.

Резултати до момента:

Майчинство, еднократни помощи, помощи за деца, програма „В подкрепа на майчинството”

Поискахме:
   Майките на близнаци да получават еднократни помощи за раждане в двоен размер по Закона за семейни помощи за деца

   По програма “В подкрепа на майчинството” на МТСП майката на близнаци да има избор:
   да ползва толкова детегледачки, колкото са едновременно родените деца
   детегледачката, която ще наеме по програмата да получава възнаграждение умножено по броя на децата, за които се грижи.

Постигнахме:   

   ЗАКОН за семейни помощи за деца
Чл. 6 (1) Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца.
.....
Чл. 6 (3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.) При раждане на близнаци, един от които е второ дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете близнак в размера за второ дете.

Т.е. майките на близнаци получават еднократни помощи за раждане в размер на 600 лв. За всяко от децата, ако за майката това е първо или второ раждане.  Ако за майката това е трето раждане, то тя получава еднократна помощ като за трето дете.

   Закон за държавния бюджет на Република България за 2008 г.
....
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
...
§ 15. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2008 г. е 300 лв.
(2) Размерът на месечните помощи за дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2008 г. е 25 лв. за всяко дете.
(3) При едновременно раждане от майката на 2 и повече деца помощта по ал. 2 за всяко от тях се определя и изплаща в размер 150 на сто от размера по ал. 2.
(4) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца за 2008 г. е 150 лв.
(5) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2008 г. е, както следва:
1. за първо дете - по 250 лв.;
2. за второ дете - по 600 лв.;
3. за трето и всяко следващо дете - по 200 лв.
   
Т.е. Родителите на близнаци, които имат право да получават помощи за деца, ще получават помощите в по-висок размер отколкото останалите родители, а именно вместо 25   лв за дете, ще получават по 37.50 лв за всяко от децата си или с 50% по-голяма сума.

   По програма “В подкрепа на майчинството” на МТСП майката на близнаци вече ще може да наеме детегледачка от бюрото по труда, която ще получава заплата от 300 лв /с 80 лв повече отколкото би взимала ако гледа само едно дете/. Също така се прие промяна по отношение на срока на договора с детегледачката, който ще може да бъде удължен до навършване на 3-годишна възраст на децата /това важи за всички деца, не само за близнаците/. Очаква се публикуване на документа в държавен вестник.


Детски кухни, детски заведения

Поискахме:
   да има предимство и за близнаците при прием в детско заведение

Постигнахме:
   да има предимство и за близнаците при прием в детски градини и ОДЗ-та на територията на Софийска община


   
Задачи за довършване по продължаването на кампанията през 2008 г.:

По-долу са отбелязани първо най-неотложните и основни задачи, а след това по всеки въпрос са отбелязани задачите за екипа.

1.   Най-важната и първа задача е уговорка от страна на отдел Медии с конкретна национална телевизия за излъчване на клиповете, изработени специално за кампанията за близнаците. /Хриси има контакт с Габи Наплатанова и тя вероятно може да агитира телевизията с която работи за излъчване на нашите клипове/. Трябва да обмислим за какъв период от време искаме излъчване, до края на годината по принцип, но по време на договорките ще се  види какви са възможностите /според мен/. Хората трябва да знаят, че кампанията ни продължава и тази година. Тази задача е предложение и подлежи на коментари.

Отговорници: Отдел Медии.

2.   Осъвременяване на информацията относно политиката по отношение на близнаците в други страни – Германия, Австрия. Мими - Айла и Креми вече поеха ангажимент да проучат въпроса и да намерят подробна и изчерпателна информация чрез форумите за промените в законите и наредбите в съответните държави, както и на общинско равнище за където може да се намери информация. /Трябват ни конкретни закони с имената и членовете и всичко, както си е, за да бъде преведено на български и да го използваме за интервюта и срещи с интституции. Превод от немски? Янич, ако още е член и е съгласна и Тони?

Отговорници: Мими – Айла, Креми, Янич, Тони


Майчинство, еднократни помощи, програма „В подкрепа на майчинството”

   Майката на близнаци  да получава по едно допълнително минимално обезщетение за бременност и раждане (тоест МРЗ), както и допълнително обезщетение за отглеждане на дете (220 лв. за 2008г.) за всяко следващо дете от същата бременност.

Предстои да бъде обсъден от СНБМ въпроса с искането за допълнителното минимално обезщетение за бременност и раждане, за миналата година искането беше:
   
Пример:
майка с 2 деца близнаци ще получава 9 месеца 90 % от брутното си възнаграждание + 180 лв
след това до навършване на 2 годишна възраст на детето ще получава 2*220 лв.

Задачи за екипа:

1.   Според Хриси първо трябва да се видим с Христосков и да се изясним какви са му биил договорките с Масларова. Това е основен въпрос, дали ще пишем законопроект по КСО или по Закона за семейни помощи за деца.
2.   Уговорка за внасяне на законопроект за изменение на Закона за ..., заедно с Христина Христова, Весела Драганова, Д-р Ива Станков и, Петър Мръцков.
3.   Разработване на законопроекта от експертния и административно-правния отдел.
4.   По преценка писма до Премиера, МТСП, Председателя на соц. Комисия, НОИ
5.   Внасяне на законопроекта от нашите партньори.
6.   Участия в заседанията на Социалната Комисия в защита на законопроекта.

Отговорници: Отдел Експертен и Административно – правен, Хриси, Кали, Мими, Креми.

   Да се разработят програми (на общинско ниво или по програма за заетост на МТСП) за помощ в домакинството или помощ при отглеждането на децата на майка с близнаци.

Това е за дообмисляне, не знам дали да не се ограничим за първите 9 месеца, ще го мислим.

Задачи за екипа:

1.   Писмо до МТСП и общините.
2.   Комуникация и участие в срещи с институциите по този въпрос.

Отговорници: Отдел Административно – правен, Хриси, Кали, Мими, Креми.


Детски кухни, детски заведения

     да има предимство и за близнаците при прием в детско заведение във всички големи общини /ако има недостиг на места/, така както има в София

   да има отстъпка за второ и всяко следващо дете, ползващо услугите на детските кухни по едно и също време /мисля, че в Бургас или Варна имаше, Мими – Айла и Креми да проверят за там и за други градове във близнашкия форум/

Задачи за екипа:

1.   Проверка на заявленията на членовете на СНБМ и разпределянето им в групи по градове /по-големите градове/

Отговорници: Мими – Айла, Влади.

2.   Проучване на възможностите и желанието на съответните членове да участват в работата на екипа по кампанията, като осъществяват контакт с общините на местно равнище от името на СНБМ.

Отговорници:  Влади, Кали.

3.   Намиране на партньорски организации със сходни интереси в по-големите градове – Пловдив, Варна и др.

Отговорници: Креми.

4.   Информиране на членовете и партньорите ни за целта и развитието на кампанията и предоставяне на документацията по въпросите за момента.

Отговорници: Кали

5.   Проучване от страна на членовете или партньорите за ситуацията по тези 2 въпроса по общини.

Отговорници: Кали, Мими – Айла и Креми.

6.   Иницииране на срещи по общини.

Отговорници: Членове и партньори по общини.

7.   Координиране на работата по общини.

Отговорници: Кали, Мими – Айла, Креми.


Две от темите, по които работихме миналата година като част от кампанията за близнаците стават част от 2 други кампании на СНБМ, планирани също като приоритетни за тази година. Това са темите за Майчиното и детско здравеопазване и за Достъпната среда. Екипа за кампанията за близнаците ще продължи да работи по въпросите, касаещи близнаците, в рамките на 2-те други кампании.

Последна редакция: чт, 28 фев 2008, 20:31 от Double with Cream

# 1
 • софия
 • Мнения: 2 388
Кали, освен за писмата не мога да бъда отговорник в другите неща,в които си ме писала. До празника, чиято дата се изтегля почти с месец напред само писмата ще мога да разпратя.

# 2
 • София
 • Мнения: 3 337
Танче, другите неща не са за сега, по -нататък ще ги правим, Хриси ще каже кога /тези в който съм те сложила/.

Към теб имам една молба - да звъннеш да провериш какво става с отговора на писмото от МЗ - има ли такъв и ако няма кога да го очакваме. Страх ме е да не би да сме го изпуснали порад ипроблеми с пощата.

# 3
 • София
 • Мнения: 3 337
Мими, Креми, по тази точка докъде сме:

2.   Осъвременяване на информацията относно политиката по отношение на близнаците в други страни – Германия, Австрия. Мими - Айла и Креми вече поеха ангажимент да проучат въпроса и да намерят подробна и изчерпателна информация чрез форумите за промените в законите и наредбите в съответните държави, както и на общинско равнище за където може да се намери информация.

# 4
 • София, Младост 4
 • Мнения: 9 029
  Аз засега не съм имала време да проуча това обещавам скоро да го направя. Това като отделна работна темичка ли ще е, останах с впечатлението, че ще си направим такава само за детския празник.

# 5
 • софия
 • Мнения: 2 388
Айла, моля те чети постовете и на другите хора. Писала съм нещо, което са прочели всички, но явно без теб. За справки - общата тема

# 6
 • София, Младост 4
 • Мнения: 9 029
  Мама Жожо моля те не е нужно да отделяш толкова време да навикваш хората все пак  Peace. Преди малко дочетох общата тема защото имаше много написано днес, цял ден бях заета и сега си наваксвам, а този линк го видях от една темичка в близнашкия на Кали. Просто Кали беше една от мамите, която беше против отделните работни темички и мислеше да пусне просто отчет за свършената работа, затова попитах първо тук.
  Да не забравяме, че все пак всичко в сдружението е на доброволен принцип, а подобно отношение особено за дребни неща не поощрява отделните членове.

Последна редакция: вт, 19 фев 2008, 21:43 от Aila

# 7
 • София
 • Мнения: 3 415
цоп и тук.  Grinning

# 8
 • Мнения: 1 897
Мими, Креми, по тази точка докъде сме

Снощи получих линкове по темата, ще ги пусна в пощата след малко!

# 9
 • София
 • Мнения: 3 337
Креми,  можеш да пускаш инфото и тук и без това вече темата си ни е отделна, т.е. имаме си работно пространство Mr. Green

Много ти благодаря за бързата реакция по заковаването  bouquet

# 10
 • София
 • Мнения: 3 337
Тони,  следващите линкове ми ги е дала Креми. Доколкото знам ти говориш немски, Айла също се справя с езика, ако има още немскоговорящи моля да се включат с превод. Превода ни трябва във връзка с кампанията за близнаците, т.е. не е нужно да превеждате всичко, а само нещата които касаят близнаците и техните родители. Ако Хриси и Танчето преценят че ни трябват и нещата, свързани с майчинството, нека да кажат.

Ето линковете:

   
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/static/broschueren/erziehungsgeld/elternzeit.htm

http://www.oif.ac.at/sdf/Elternteilzeit_Europa.pdf

http://www.bmwa.gv.at/NR/rdonlyres/A4ADF90F-C6B3-4797-8EEF-4BE5FA057356/0/Mutterschutzgesetz1979.pdf

http://www.zbfs.bayern.de/erziehungsgeld/elternzeit.html


Моля който има желание да помогне с превода да се уговори с Креми и Айла, за да координират въпроса, докато ме няма Praynig           

# 11
 • София, Младост 4
 • Мнения: 9 029
  Същия въпрос и тук, отваря се само една страница от всичките линкове като посочиш, която съобщава за грешка и възможните причини при опита за отваряне на този сайт. ..

# 12
# 13
 • Мнения: 1 897
Ето инфото, което успях да събера от съфорумки относно детските кухни и наличието на отстъпки за породени деца или близнаци. Данните са за 8 града в страната.


1.Пловдив  - 0.50 стотинки на ден за първо, второ и трето
– няма предимства и отстъпки
2.Бургас – 1.50 лева на ден за първо, второ и трето
– няма предимства и отстъпки
3.Стара Загора – 13лева на месец за първо, второ и трето
– няма предимства и отстъпки
4.Разград  - между 0.80 и 1.00лв на ден за първо, второ и трето
– няма предимства и отстъпки
5.София  - 1.30 лева на ден за първо, второ и трето
– няма предимства и отстъпки
6.Плевен  - 12 лева на месец за първо, второ и трето
– няма предимства и отстъпки
7.Русе  -  20-25лв на месец за първо, второ и трето
– няма предимства и отстъпки
8.Варна – 1.20лв на ден за първо, второ и трето
за близнаци и породени деца дневното купонче е 1.00лв Peace

Последна редакция: пн, 25 фев 2008, 13:41 от Double with Cream

# 14
 • софия
 • Мнения: 2 388
Момичета, моля всички да си платят членският внос за годината или полугодието - кой каквато възможност има. Моля да направите това в 10 дневен срок, считано от утре.

Благодаря

Последна редакция: чт, 21 фев 2008, 16:52 от Double with Cream

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт