Искам да попитам за клиниката на д-р Мазнейкова. Във форумите срещнах само мнения за нея като гинеколог. Интересувам се обаче ако ми се наложи непланирано секцио и тя не е в екипа, дали и другите лекари са толкова добри и кои са те като имена.