АЛЕРГИИТЕ .
ЕПИЗОД  1 :  АЛЕРГИЧНИ БОЛЕСТИ НА ОКОТО.АЛЕРГИЧЕН КОНЮНКТИВИТ.

/ОБЗОР/


                     В последните 20 години от миналото столетие и в днешния век се отбелязва рязко нарастване честотата на алергичните заболявания.В момента в Европа над 80 милиона души страдат от някакво алергично заболяване като почти четирима на всеки десет от тях имат доказана чувствителност на средно около 5 вещества-полиалергия.В този аспект алергичните болести имат висока финансова тежест-по последни данни  около 100 милиарда евро годишно върху Европейската здравна система.
Алергичните болести на окото,преди всичко конюнктивита,са приемани най-често като”страничен свидетел” на друго основно алергично страдание/астма,поленоза,ал.ринопатия,атопичен дерматит/.В основата на тяхната патогенеза са реакции от I и  IV тип /полени,медикаменти,препарати от бита,козметика/ или автоимунни – от контактни лещи.
                        Анатомичните особености на окото показват възможност за отключване на сензибилизация при много по-ниски нива на концентрация на алергена в сравнение с останалите прицелни органи.Причинители при алергичните конюнктивити са преди всичко полени/тичинков прашец,спори от дървета,треви,храсти/,козметика,иританти,препарати от бита.При конюнктивита от контактни лещи това са :здезинфектантите за лещи,самите лещи,консервантите в разтворите за дезинфекция о почистване на лещите-тиомерсал или хлорхексидин..ри контактния дерматит на клепачите най-честа причина са кремове,сенки,фон дьо тен,изкуствени мигли,бои за коса, фактори на производствената среда/в предприятия на хранително-вкусовата промишленост,складове,слабо проветрявани помещения,оранжерии със затворен цикъл на производство,в които се прилагат препарати за растителна защита без предпазни очила и маски.
Класификация:
А. Предимно ИгЕ медиирани /реагинови/ реакции от първи тип:
         -алергичен конюнктивит/остър,сезонен,целогодишен/;
                                      - атопичен кератоконюнктивит;
         -вернален кератоконюнктивит.
Б.Автоимунни процеси,предизвикани от контактни лещи:
         -гиганто-папиларен конюнктивит
В.IV  тип алергични реакции/клетъчни/ на очите:
                                        -контактен дерматит на клепачите;
                                        -блефарит и екзема на клепачите;
                    - алергичен контактен конюнктивит.
Г. Цикатрициален конюнктивит при синдрома наЛайел и еритема ексудативум мултиформе.

Д. Очни болести с вероятна автоимунна патогенеза: резултат от проникващо нараняване на окото,когато имунокомпетентните Т лимфоцити влизат в контакт със”секвестираните”тъкани на окото/увея и стъкловидно тяло/.Автоимунната генеза на процеса ,развиващ се в здравото око в този случай се дължи на сензибилизация на Т-лимфоцитите от автоалергени/увея,леща,стъкловидно тяло/,които до момента на нараняване са били отделени с “имунологична бариера”от Т –лимфоцитите на организма.
Такава е симпатичната офталмия – двустранен грануломатозен увеит,в резултат от проникващо нараняване с пролапс на увеята.Болестният процес в незасегнатото око е в резултат на автоимунна реакция и води до деструктивни процеси в здравото око.Факогенен увеит-автоимунно заболяване на окото в резултат от автоантитела срещу лещата на окото.  Ендогенен увеит- трети тип алергична реакция с развитие на болестния процес по типа на имунокомплексен васкулит.
Клинично протичане: най-често  алергичната реакция е в симптомокомплекса на съпътствуващ алергичен ринит,атопичен дерматит или поленоза.Тя се изразява в сърбеж,парене в очите,обилно сълзотечение,чувство за чуждо тяло,зачервяване и /или оточност на конюнктивата, оточност на клепачите.При сезонния алергичен конюнктивит тези прояви най-често са в определен сезон и са резултат от въздействието на тревни полени предимно.Целогодишния алергичен конюнктивит е с наличие на персистиращи симптоми почти през цялата година с характера на описаните по-горе,но с периоди на подобрение и обостряне.ри атопичния кератоконюнктивит имаме атопична екзема на клепачите,засягат се млади хора/предимно мъже/ с атопична предиспозиция.Касае се за сериозно заболяване,при което неправилното лечение води до катаракта или кератоконус/в по- редки случаи/. Конюнктивата е зачервена,инфилтрирана и с папили като процеса на ноеваскуларизация/нови кр.съдове/ може да обхване и роговицата.
При верналния кератоконюнктивит има симптоматика в ранните пролетни месеци с хиперплазия на папилите на горния клепач.Болните непрекъснато са с чувството за чуждо тяло в окото;окото е зачервено с оток на клепачите ,силен сърбеж,светобоязън,спадане на клепача/птоза/,белезникав секрет от очите,богат на еозинофилни клетки.
                     Конюнктивитите от контактни лещи се проявяват при хора,употребяващи предимно меки контактни лещи,при пациенти с очни протези и при хора ,претърпяли оперативно лечение на очите по повод на катаракта или кератопластика,при които има свободни краища на конците,останали след оперцията. С повишен риск от това автоимунно заболяване са хора с бронхиална астма,поленоза или алергия към животински епидермални алергени/косми и пърхот от куче,кон,котка и др./ Симптомите на сърбеж,зачервяване,сълзотечение,оточност на конюнктивата и клепачите настъпва скоро след поставяне на контактни лещи. Клиничните прояви  прояви на сърбеж,зачервяване,сълзене на очите ,оточност около очите и клепачите при контактния дерматит на клепачите са във връзка с приложение на бои за коса,кремове,сенки за очи и друга специфична козметика.При хронифициране на болестния процес по клепачите остават зони на екзематизиране със зачервяване и инфилтрация,локално чувство за затопляне,болезненост или сърбеж.
Екземата на клепачите и блефаритът може да са резултат и от  токсично увреждане при продължително лечение с определени очни медикаменти/капки,унгвенти/.
Лечение на алергичния конюнктивит.Заболяването е с най-голяма честота от цялата група.Това определя неговата социална значимост,здравна тежест и отношение към качеството на живот.Добрата медицинска практика определя превенция и нефармакологични средства на повлияване както и фармакологични групи препарати,прилагани сами или в схема/препоръчително/.
А.Нефармакологични средства за повлияване и превенция на алергичните болести на окото.Често те се пренепрегват неоправдано.Препоръчително е ръцете да се държат далеч от очите,тъй като поленовата концентрация по ръцете е многократно по-висока от тази в очите.Упоритото търкане на очите влошава симптоматиката като води допълнително до дегранулация на мастоцитите,кръвонапълване,застой и разширение на кръвоносните съдове на окото,допълнителна тъканна травма.Да се избягва: контакт със стари завивки,калъфки на възглавници,престой в стари и влажни непроветрени помещения,престой на открито в периода на активна поленация в зони на тревни площи/поляни,ливади,паркове и градини/.Препоръчителни са :честото изпиране на постелъчното бельо като след това то да се изсушава в сушилни машини,а не на простори с пряк достъп на въздушни течения.Уместни са излетите до водни басейни както и продължителен непосредствено до тях престой,тъй като водните площи”обират”полените.При нощен или следобеден сън да се затварят прозорците на дома,особено в периода на активна поленация.Най-добре е въздухообменът в дома да се осществява то климатик с антиалергичен филтър.Така се постига ниска влажност и минимален достъп на полени отвън.Редовното почистване на климатиците предпазва от гъбични инфекции.Не се допуска отглеждането на растения в дома.Добре е пациентите да познават поленовия календар на Република България-намира се на уеб-адрес:www.alergii.com.
Б.Фармакологични средства .Добрата практика изисква лечението с тях да се осъществява съвместно от офталмолог и алерголог.Необходими изследвания преди това са:очен статус,хемограма,очен секрет за еозинофили,ниво на общи и специфични ИгЕ,кожно – алергични проби с алергени,анамнестични данни ,събрани със стандартизиран тест-въпросник.Това дава възможност за поставяне на точна диатноза и последващо успешно лечение.
ГРУПИ ПРЕПАРАТИ:

-съдосвиващи средства .Тази група препарати самостоятелно има малко приложение и то при начална слаба симптоматика.Изискват краткотраен курс на приложение,поради опастност от тахифилаксия/привикване, с необходимост от покачване на дозировката за достигане на ефект/.Тяхната самостоятелна употреба се ограничава от наличния “rebound effect”/ ефект на рикошет/ ,последваща парадоксална вазодилатация на съдовете на окото след предхождаща вазоконстрикция.Такъв препарат е Нафазалин –колир.Тези препарати са по-подходящи в комбинация с антихистаминови препарати-такива са Алергофтал,Сперсалерг в доза 3-4х1-2 капки в очите.Да не се прилагат при пациенти с глаукома,системна хипертония и ползващи МАО-инхибитори.
-антихистамини. Те са препарати на пръв избор за постигане на бърз ефект на облекчаване на симптоматиката.Важно,обаче е да се спомене,че нямат превантивно значение-действат само при наличие на отделен хистамин.Продължителната употреба на тези препарати се съпътствува с очна,орална и носна сухота на лигавиците.Такива препарати са :Емадин 2х1-2капки дневно,алергодил/над 6год. Възраст/2х1капка дневно;анталерг в доза 2-4хдведно х1капка в очите.
В контекста на гореизложеното към тези препарати се прилагат курсове с таблетни форми на антихистаминови препарати- Ксизал 1х1табл;зиртек 1х1табл;ериус 1х1 табл.,телфаст120 1х1 до 2х1табл.дневно.Препоръчително е приложението на 3-та генерация антихистаминови препарати поради доказаното:антихистаминово,антиалергично,антивъзпалително и антилевкотриеново действие.Тази група практичести може да се прилага продължително време/ с месеци/без странични действия.
-стабилизатори на мастоцитната мембрана:Тази група препарати се използва за превенция като предсезонна подготовка на хронично страдащи пациенти.Те се изписват в доза 4-6х1-2капки дневно,имат дълъг период  до поява на ефекта и се назначават 3 седмици преди очаквания сезон на поленация.Такива са : Оптикром,Кузикром,Аламаст и Алокрил/недокромил /;Алерган.Последният е най-ново поколение препарат с двойно действие/единствено той! / върху мукозните и съдовите мастоцити .Като “златен стандарт” в лечението тук се налагат комбинираните препарати с два или повече механизми на действие:Опатанол,Задитен,Анталерг,Оптивар,Елестат/всички в доза 2х1 капка дневно.
-кортикостероиди : капки за очи.незаменими в лечението на вернален и атопичен конюнктивит.В кратки двуседмични курсове те са без опасните странични ефикти,характерни за групата:глаукома и катаракта.:Фларекс 0,1%;Максидекс0,1% 4-6х1капка при вернален кератоконюнктивит,атопичен конюнктивит и сезонен алергичен конюнктивит.;Ултракортенол-унгвент  и Унидекса.
-нестероидни противовъзпалителни средства.Те нямат страничните ефекти на кортикостероидите,но са с по-малък ефект.Повлияват добре сърбежа поради  подтискане на простагландиновия синтез.На фармацевтичния пазар у нас има:Наклоф0,1% 4х1капка;Офталар 0,1% и Униклофен 0,1% 4х1 капка в очите.

Към всички представени групи е уместно да се прилагат и изкуствени сълзи.Те намаляват концентрацията на алергена в слъзния филм,както и намаляват количеството на медиаторите на алергичното възпаление.Ефекта от приложението им се засилва ,ако предварително се охладят в хладилник.Препарати:Окулотект-гел;Систон;Tears Naturale.
-специфична имунотерапия.Ефективна във възрастта 5-60години.Прилага се след  отчитане на сигнификантно значими стойности на кожно-алергичните проби към даден алерген/полен,дом.прах/.Тя включва продължителен 3-5 години курс на подкожни инжекции с алергена по схема на десензибилизация.Така се  постига висока концентрация на блокиращи антитела и пренастройка на имунния отговор към видовоспецифични антигени.

               Добрата медицинска практика изисква във всички случаи съвместното лечение на тези заболявания от алерголог и офталмолог.реценката за определяне на лечебната схема е в зависимост от:вида алергичен конюнктивит,тежестта на процеса,съпътстващи клинични прояви на други заболявания.

Примерна схема за поведение при  сезонен алергичен конюнктивит:

1.   три седмици преди начало на сезона да се прилага Опатанол,Анталерг заедно с табл.Ксизал или Ериус един път по 1 табл.дневно
2.   При поява на клинични симптоми да се прибави Емадин или Алергодил в очите +изкуствени сълзи.
3.   при липса наефект  от лечението до 5-7 дни да се прибавят локално кортикостероиди-капки в курс7-10дни.
       4.При продължаващи оплаквания-да се добави 8-10дни Наклоф0,1%или Офталар0,1%.локално4х1капка в очите.
        5.При ефект-да се покрие целия сезон с орален антихистамин и комбиниран препарат/Опатанол 2х1капка дневно/,като в случаи на обостряне –да се добави и  7 дневен курс с Максидекс0,1%3-4х1капка локално.

Примерна схема за поведение при целогодишен алергичен конюнктивит:

    1.Продължителен период 6-8мес с Ксизал или Зодак 1х1табл.дневно заедно с комбиниран препарат-Опатанол 2х1 капка в очите.При обостряне:посменни кратки курсове 7-10дни локално с Максидекс или Офталар/Наклоф.Във всички случаи към локалното приложение на очни препарати да се добавят изкуствени сълзи.Д-р.Пламен Парнарев
Специалист по клинична алергология,
Детски болести и физикална терапия;гр.Пазарджик
------------------------------------------------------------
Мед.амбулатория- тел:0885904704 /ЕЖЕДНЕВНИ ПРЕГЛЕДИ НА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ/

                          И

ДКЦ“ЗДРАВЕ-1” ЕООД- тел 406-150/С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ/