момичета,пак въпрос за продуктите на "рефан":моля ви,кажете къде имат щанд в плевен?
благодаря ви.