АСТМА И БРЕМЕННОСТ  -ОБЗОР

Бронхиалната астма е най-често срещаното заболяване при бременните- средно между 3,6 и 12,4%,като честотата му през последните десетилетия е нараствала около 4 пъти.Тежестта на астмата и неабекватнотои лечение по време на бременността са свързани с по- висок риск по време на бременността и раждането.Предмет на този обзор са  някои особенности ,свързани с подхода при бременните астматички,както и практични съвети за превенция на риска.
                  Резултати от съвременни изследвания за въздействието на  бременността върху астмата сочат, че в 1/3 от болните има влошаване,в 1/3 има подобряване на симптомите и в 1/3 състоянието е непроменено.Най-често влошаване има при болните съ тежка и средно-тежка форма на астма.Най-често обостряне на сиптомите при бременни астматички се наблюдава в периода 24-36 гестационна седмица.В 34%респираторните вирусни заболявания са най-честа причина за влошаване на астмата,последвани от нередовното,неправилно или спряно приложение на инхалаторните кортикостероиди/в 29%/.Лошият контрол на астмата преди началото на бременността при жени с тежка и средно-тежка форма,води до повишен риск от системна хипертония и ЕПХ гестоза.При бременните с астма са по-чести ниското тегло на плода при раждане,вътреутробната хипотрофия,в около 36%-и преждевременно паждане.Статистически при бременните с астма е по- висока честотата на родоразрешение посредством Цезарово сечение.
Предполагаеми фактори,които обуславят подобрението на астма при бременните са:
-високо плазмено ниво на ендогенния кортизол /над 2-3 пъти над нормата/,което обуславя положителне противовъзпалителен ефект;
-в хода на бременността се увеличава плазмените нива на хормоните :естрогени и прогестерона.Те имат бронходилататорен/разширяващ бронхите/ефект и същевременно/за прогестерота/ -и релаксиращ ефект върху гладката мускулатура.
-намаленото плазмено ниво на хистамина и свързания с него бронхоспазъм;-подобрението на астмата през последния месец от бременността и по време на раждането се дължи и на високи нива на  простагландин Е в пози период.

Предполагаеми фактори,които могат да влошат протичането на бременността при балните от астма са:
-   простагландин Ф2-алфа,алдостерон,и дезоксикортикостерон-хормони,чиито плазмени нива са повишени между 29-36 седмица на бременността;
-   зачестили вирусни и бактериални инфекции;
-   подтиснат клетъчен имунитет
.

Основни мерки за профилактика и лечение на астма при бременни:
-осигуряване оптимален контрол на астмата през целия период на бременност;
-честа/ежемесечна/преоценка на адекватността на лечението;
-ефективно лечение на съпъствуващи състояния и болести;
-месечна оценка със спирометрия на белодробната функция;да не се прилага противогрипна ваксина до 12 гестационна седмица;повишено внимание при рисковите групи за системна хипертония,прееклампсия и вътреутробно изоставане в растежа на плода.
Препарати за медикаментозоно лечение:
Основни притеснения по време на бременността за пациентките , е приема на лекарства.След забременяване около 30% спират всякакво лечение,около 15 % спират само приема на бронходилататори,а над 60% спират вземаните през устата кортикостероиди.
-бронходилататори: вентолин,салметрол,формотерол,атровент,вентилат.Препаратите са средство на избор в лечебната схема.Те не оказват статистически значими промени по отношениена риска от преждевременно раждане,ниско тегло на плода или вродени аномалии,сравнени с останалите бременни без астма.Не се препоръчва системното им прилагане,а само при нужда/обостряне на симптомите със задух/,да не се прилагат по възможност в първите 8-12 седмици от бременността.Поради подтискащият контракцииите ефект върху матката,следва да се прекратят 72 часа преди раждане.
Атровент може да бъде прилаган без  предходните ограничения при остър задух.
-метилксантини:новфилин,теотард,теофилин,пентоксифилин : тези препарати  са средство на избор за поддържане на ремисия по време на бременността като нямат пряко врияние върху плода и бременната жена,ако се прилагат в съответните дози.
-кортикостероиди: фликсотид,бекотид,беклофорте,пулмикорт,серетид,симбикорт.Инхалаторните стероиди се прилагат широко по време на бременност с астма поради мощният им противовъзпалитилин ефект.При остра астма,застрашаваща живота на плода и бременността системното приложение на кортикостероиди е задължително!Препоръчва се хидрокортизон,преднизолон и метилпреднизолон,които се метаболизират в плазентата и имат редимство пред останалите препарати.
-при предписване на отхрачващи средства не се дават препарати,съдържащи йод !
-кодеиин не се дава през първите три месеца на бременността;
-не се препоръчва приложение на фенобарбитал по време на бременност;
-не се препоръчват следните групи антибиотици : тетрациклини,аминогликозиди/тобрамицин,амикацин,гентамицин/,бисептол,хлорамфеникол.
-лечението с антихистаминови препарати трябва да се провежда извънредно внимателно и само при крайна нужда.да се прилагат 3-та генерация антихистамини.
-лечението с алергени/специфична имунотерапия/,когато пациентът е в лечебна схема и е на поддържащ курс не оказва отрицателно въздействие.Обаче,трябва да се избягва започване на нов курс лечение с алергени.При жени,при които това се оказва единствен възможен начин на лечение,прилагането на специфична имунотерапия продължава.
-след започване на раждането не се препоръчват системно приложени :салбутамол,астмопент и др.препарати от групата на симпатикомиметиците,защото водят до подтискане на маточната контракция и забавят раждането.При задух по време на раждането-инх.вентолин,инх.салбутамол!При липсващ ефект се прилата венозно бавно теофилинов препарат/за 30 мин/.При кортизонозависими болни се прилага венозно кортикостероид в повишена доза.Към всичко това се прилага и лечение с кислород
-при започване на спонтанно раждане при кортикозависими болни,независимо от това дали са в ремисия или не са,се дават 20-40мг венозно или мускулно метилпреднизолон,след което болната получава същата доза на всеки 8 часа до изчерпване на симптомите/обикновенно за 24 часа/
-при оперативно родоразрешение се препоръчва лумбалната анестезия.Ако общата анестезия е наложителна,да не се прилага циклопропан-предизвиква бронхоспазъм!
-общата антиалергична  предоперативна подготовка на бременните астматички не се различава от общоприетата.
След раждането  майките с астма могат и трябва да кърмят децата си .Естественото хранене предпазва кърмачетата от респироторни и други инфекции и намалява риска от хранителна алергия.
Д-р.Пламен  Парнарев
Специалности по клинична алергология,детски болести и физикална терапия
Пазарджик;Детско отделение-МБАЛ;алергологичен кабинет-ул"Беласица "№3А/срещу денонощен магазин на ул"Пловдивска"/