За първа пролет в училище подготвяме фолклорна програма. Децата разучават танц по песента " Купила ми мама шарени чорапки" или поне така си мисля че се казва, но записа на песента е много лош, а в Нет-а не мога да я намеря. Може ли някой да ми помогне?