гинекологът откри полип в матката, 5мм, не го притеснявал въобще, да ходя на преглед чак след 10-12м. една колежка, обаче, имаше полип и го махаха.

някой може ли да ми обясни какво е полип и как обикновено се третира? да се притеснявам или да съм спокойна?