Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
  • София
  • Мнения: 123
Става въпрос за това, че се отчуждава мой имот с цел на построяване на училище в село в непосредствена близост до София, като в същото време се закрива другото училище в селото. Срока за подаване на жалбата е утре и както винаги заинтересованите научават в последния момент. Помогнете ми с текста за жалбата до Главния Архитект на гр.София!
Благодаря на всички, които ще се отзоват! Наистина е спешно!

Последна редакция: пн, 10 мар 2008, 21:07 от katetoo

# 1
  • София
  • Мнения: 6 154
Кога ви е съобщено за това решение?

По закон срокът за обжалване е 14 дневен от съобщаването на заинтересованите лица!
По административен ред (до по-горестоящия адм. орган) може да обжалвате законосъобразността и/или целесъобразността на АА.

Съдържание на жалбата и протеста
Чл.85. (1) Жалбата и протестът трябва да са написани на български език и да съдържат:
1. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв - за българските граждани, съответно името и длъжността на прокурора, номера на телефона, факса или телекса, ако има такъв;
2. трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес;
4. акта, който се оспорва, и органа, който го е издал;
5. органа, до който се подава;
6. възраженията и тяхното основание;
7. искането;
8. подпис на подателя.
(2) С жалбата или протеста може да се поиска събирането на доказателства, на които се основават исканията в тях, или да се вземат предвид факти и обстоятелства, които не са били съобразени от административния орган при издаването на акта или са настъпили след издаването му.
(3) В производството пред по-горестоящия административен орган могат да се събират всички доказателства, които са относими към искането и не са били представени пред органа, издал оспорения административен акт.


Приложения
Чл.86. Към жалбата или протеста се прилагат:
1. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
2. удостоверение за регистрацията и актуалното състояние на търговеца или юридическото лице;
3. документ за платена държавна такса, когато се дължи такава;
4. преписи от жалбата или протеста и писмените доказателства за останалите страни.

--------------------------------------------------------------------------------------

По съдебен ред (пред съответния административен съд) можа да обжалвате единствено законосъобразността на издаденият ИАА. Срокът е 14 дневен от съобщаването. Ако актът е бил оспорен по административен ред, срокът започва да тече от съобщението, че по-горестоящият административен орган се е произнесъл с решение, а ако органът не се е произнесъл - от крайната дата, на която е следвало да се произнесе.

Основания за оспорване
Чл.146. Основанията за оспорване на административните актове са:
1. липса на компетентност;
2. неспазване на установената форма;
3. съществено нарушение на административнопроизводствени правила;
4. противоречие с материалноправни разпоредби;
5. несъответствие с целта на закона.

Форма и съдържание на жалбата и протеста
Чл.150. (1) Жалбата или протестът се подава в писмена форма и трябва да съдържа:
1. посочване на съда;
2. трите имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв - за българските граждани, съответно името и длъжността на прокурора, номера на телефона, факса или телекса или електронен адрес, ако има такъв;
3. трите имена и адрес, личния номер - за чужденец, и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
4. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището, последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес;
5. означение на обжалвания административен акт;
6. указание в какво се състои незаконосъобразността на акта;
7. в какво се състои искането;
8. подпис на лицето, което подава жалбата или протеста.
(2) В жалбата или протеста оспорващият е длъжен да посочи доказателствата, които иска да бъдат събрани, и да представи писмените доказателства, с които разполага.


Приложения
Чл.151. Към жалбата или протеста се прилагат:
1. удостоверение за съществуването и представителството на организация - жалбоподател;
2. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
3. документ за платена държавна такса, ако такава се дължи;
4. преписи от жалбата или протеста, от писмените доказателства и от приложенията според броя на останалите страни.


Подаване на жалбата и протеста
Чл.152. (1) Жалбата или протестът се подава чрез органа, издал оспорвания акт.
(2) В тридневен срок от изтичането на сроковете за оспорване от останалите лица органът изпраща жалбата или протеста заедно със заверено копие от цялата преписка по издаването на акта на съда, като уведомява подателя за това.
(3) Към преписката органът е длъжен да приложи списък на страните в производството по издаване на административния акт с посочване на адресите, на които те последно са били призовани.
(4) Ако органът не изпълни задълженията си по ал.1-3, съдът изисква преписката служебно въз основа на копие от жалбата или протеста.Моят съвет е да посетите адвокат, който да види документите и ще предприеме необходимите действия(вкл. написването на жалба).


Последна редакция: пн, 10 мар 2008, 21:56 от Biby

# 2
  • София/ Баня Лука
  • Мнения: 1 690
http://sofiacouncil.bg/index.php?page=ordinance&id=32
Това е наредба за реда за принудително отчуждаване- може би ще ти е от полза да видиш спазена ли е процедурата (ако не е -основание за възражение).
И моят съвет е да посетиш адвокат, който да се запознае с документите.

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт