Да спрем бетонирането на Рила! Нека се присъединим в събота, 15 март от 13:00 към протеста!
По-подробно на сайта http://forthenature.org/actions/102
В сайта може да се подпишете под петициите за спасяването на българската природа.