Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 20 март 2008, 13:06 ч.

Що е то Петиция? Петиции за по-добро бъдеще за децата ни!

 • 13 996
 • 37
 •   1
Отговори
# 1
 • www.bg-mamma.com
 • Мнения: 489
Петиция за запазване на данъчните облекчения за дарения >>>

Цитат
Министерство на финансите е изготвило предложения за премахване на данъчните облекчения за дарители, както и на облекчения данъчен режим на юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза по отношение на данък наследство и данък дарение, съдържащи се в изготвените проекти на Закони за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, на Закона за корпоративното подоходно облагане и на Закона за местните данъци и такси. Като резултат се стесняват кръга от лица и организации, за даренията в полза на които могат да се ползват данъчни облекчения. Отпадат:
1. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност;
2. Здравни и лечебни заведения;
3. Специализирани институции за предоставяне на социални услуги;
4. Специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
5. Бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
6. Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания;
7. Лица, пострадали при кризи по смисъла на Закона за управление при кризи, или на семействата им;
8. Ученици и студенти в български училища за учредените и предоставените им стипендии за обучение;
9. Фонд "Енергийна ефективност”;
10. Комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение.

Така направените предложения:
• премахват всякаква данъчна подкрепа за организациите, регистрирани в обществена полза и по този начин заличава разликата в данъчния режим на организациите в обществена полза и в частна полза
• показват липсата на държавна воля - от една страна, за насърчаване на дарителството и социалната ангажираност на обществото, а от друга - за подпомагане развитието на гражданското общество, в това число и на нестопанските организации.
• ще превърнат България в една от страните с най-лошо данъчно третиране на ЮЛНЦ, тъй като необлагаеми с корпоративен данък ще останат само приходите от нестопанска дейност, като дори и част от тях (като даренията) ще подлежат на облагане с местен данък по ЗМДТ.

Никоя от другите страни-членки не е премахнала данъчните облекчения спрямо местни организации, за да избегне неравнопоставено третиране спрямо организации, регистрирани в други страни-членки на ЕС. Напротив, някои от тях използват повода, за да увеличат данъчните облекчения. Освен това, дори и в предложения от Министерството на финансите текст не се решава този проблем, тъй като например се запазват облекченията за читалищата, които са вид ЮЛНЦ, според Закона за читалищата. Като резултат от предложенията, от една страна ще се създаде допълнително неравнопоставено третиране между различните видове ЮЛНЦ, а от друга ще продължават да се нарушават принципите на свободно движение на хора и капитали според Договора за ЕО и ще се запази на практика неравното данъчно третиране спрямо организации, регистрирани в други страни – членки на ЕС.

Подписалите това становища организации и граждани изразяват своята подкрепа за кампанията и настояват за запазване на данъчните облекчения за дарители в ЗДДФЛ и ЗКПО, както и запазване на необлагането на ЮЛНЦ в обществена полза с местните данък наследство и данък дарение.

Инициатори на кампанията: Български център за нестопанско право, Български дарителски форум, Програмен и аналитичен център по европейско право, фондация „Работилница за граждански инициативи”, фондация „Помощ за благотворителността в България”, Център за култура и дебат „Червената къща”, Каритас България,
 

# 2
 • Мнения: 3 838
Петициите – реален механизъм за защита на гражданските права.

Целта на темата е заедно, със съвместни усилия да си изясним какво представлява тази нова форма, чрез която имаме възможност да си търсим правата и да протестираме. Повече от очевидно е, че не сме съвсем наясно, а това е в ущърб преди всичко за нас самите.

Петицията дава възможност на всеки гражданин самостоятелно или заедно с други, да изрази своята пряка засегнатост от дадена несправедливост. Първо, необходимо е да има адресат/и, това са институциите, които авторите на петицията очакват да вземат отношение по тяхното брожение. На първо място това е „Комисията по жалби и петиции на граждани” към Народното събрание. Задълженията на тази комисия са да разглежда жалбите на хората и да се стреми да извлече най-същественото от тях. Ако е възможно и необходимо, внася и предложения за законови промени в съответните комисии към Народното събрание. Желателно е, петициите да са написани грамотно, ясно, конкретно и изчерпателно. Освен към тази комисия, петицията би следвало да бъде адресирана и внесена по официалния ред и до останалите държавни институции, които авторите й считат, че имат отношение към повдигнатите от тях проблеми. В противен случай, ако петицията няма конкретни адресати и за цел да бъде официално внесена до тях, пускането й в интернет пространството е напълно безсмислено, висящо и не би следвало да се очаква какъвто и да е реален резултат от нея.


"Начин на подаване на жалбите и петициите

По правило петициите и жалбите се подават в писмена форма, индивидуално или колективно. Процедурата по подаване на жалби и петиции е максимално опростена и безплатна. Въпреки, че трябва да се пази анонимността на оплакващия се, жалбите не могат да бъдат подавани анонимно. В петициите и жалбите трябва да фигурират имената и адреса на подателя, и в определени случаи телефон за обратна връзка. Когато жалбата или петицията се подава колективно, следва да се посочи и лице за контакт.
Органът по петициите и жалбите може да бъде сезиран само когато са изчерпани възможностите за обжалване по административен ред. Органът по петициите и жалбите не може да преразглежда или отменя съдебни решения.
Ръководният орган по жалбите и петициите на гражданите може да подава предложения за промени в съществуващото законодателство или за промени в структурата на определен административен орган с цел подобряване на ефективността му. Той сътрудничи с асоциации, граждански движения и други доброволни сдружения с цел защитата на правата и законните интереси на гражданите."


"Правомощия на Комисиите по петиции:

    •  да разглежда подадени до него жалби, включително и от чужди граждани, и да извършва разследване във връзка с тях;
    •  да отправя предложения и препоръки до наблюдаваните институции за зачитане на правата и свободите на частни лица, както и за отстраняване на последиците от накърняване на определени права и свободи;
    •  да посредничи между наблюдаваните институции и засегнатите лица;
    •  да иска и получава навременна, пълна, точна и ясна информация от всички наблюдавани институции;
    •  има пряк достъп до наблюдаваните институции;
    •  да изразява мнение и да го прави публично достояние по случая, с който е сезиран;
    •  да уведомява органите на прокуратурата, когато в резултат на своите наблюдения и проверки установи, че има данни за извършено престъпление;
    •  да подготвя специални отчети, когато счете за необходимо;
    •  да информира парламента за някои особени случаи на незачитане и накърняване на права."


„Комисията по жалби и петиции” към Народното събрание

В скоби бих ви препоръчала да цъкнете на всяка снимка и да се запознаете с членовете на тази Комисия и с професията им. Би следвало да преобладават юристи, изумена съм, че се състои предимно от икономисти и инженери, а на един дори срещу професия пише „непоказана”.

След като сте се обърнали към всички наши институции и резултат не е последвал, ако сметенете за наложително, вече като страна член на ЕС, имате възможност да сезирате и ЕП като изпратите петиция си и до съответната комисия там. Едно е сигурно засега, че ще ви отговорят в пъти по-бързо отколкото, която и да е наша институция тук.

В този линк можете да се запознаете подробно как да изпратите петицията си до ЕП и какви са изискванията им


Ако искате да постигнете целта си, отнесете се сериозно и с уважение към правото си да протестирате под формата на Петиция, за да ви отвърнат и останалите хора и държавни институции със същото!


Вие сте, добавете още информация, задайте въпросите си или просто кажете какво мислите!

Последна редакция: ср, 19 ное 2008, 22:34 от teo7777

# 3
 • София
 • Мнения: 36 901
Ако желаещите  да се възползват от този механизъм прочетат внимателно условията ще се избегнат много лингвистични и логически, че и правни недоразумения, които авторите им наричат петиции. Не може всеки, на когото му е хрумнало, че нещо не му харесва да пише петиции.

# 4
 • Мнения: 3 838
Реза, и на мен ми е по-лесно и удобно така, като събрах всичко на едно място, черно на бяло. Не само заради меко казано странните "петиции", които четем напоследък, но и поради други причини. Много често ми се налага да обяснявам има ли смисъл от тези петиции, каква име е целта и какво може да се постигне. Аз нали така се случи, че ходих на една дискусия точно с това заглавие "Петициите – реален механизъм за защита на гражданските права". Та доста неща ми се изясниха там. Този механизъм (по модерному казано Laughing) е нов за нас и е нормално да не е много ясно, нормално е и да има недоверие, нормално е дори и това, че механизма тук не работи така добре, както в европейските страни. Там много по-отдавна хората се възползват от тази си възможност и цялата организация е разработена и действа ефективно. Ето преди време успях да убедя Agelyia и Pogar, при положение, че са сезирали нееднократно нашите институции, да пишат вече съвсем основателно и до ЕП, при положение, че тук резултат нулев. Почти нищо не ни костваше, едно писмо пратено по мейл. Получиха отговор, и двете петиции са допуснати и започва официално разследване по повдигнатите проблеми в тях. Който е чел внимателно нагоре, ще разбере, че това никак не е малко и резултати със сигурност ще има. Най-важното е, че ще последва натиск в/у нашите институции от страна на Европейските. Напълно възможно е и да има изслушване на авторите и петициите им и в Брюксел, както това се  е случило с една друга петиция от Габрово.

Последна редакция: вт, 25 ное 2008, 02:03 от Mamma

# 5
 • Мнения: 3 838
Странните петиции, които някои пишат (а даже и не пишат, ми направо копират готови текстове ooooh!), правят много лоша услуга на всички ни. Буквално могат да откажат много хора изобщо да четат петиции, ако преди това са имали лошия късмет да прочетат някоя подобна скалъпена и недоизмислена глупост. А петицията е измислена като механизъм именно заради нас, обикновените хора, дава ни възможност лесно и достъпно да се противопоставим на нечии обществени или политически простотии и несправедливости. Защо сами да си опропастяваме тази възможност. Ето отворете закованата тема на Mamma, за петициите създадени тук, все много важни теми се засягат в тях, засягащи и касаещи всички ни. И макар този механизъм да е съвсем нов за нас, да не е ошлайфан, той все пак работи, макар и несъвършенно все още. Гражданско общество, граждански права, отвсякъде слушаме това, ами това представлява и това е целта на Петицията, дава ни пряк и лесен път да кажем какво мислим, да поискаме подкрепата на много други хора и заедно да променяме нещата.

Но аз не само затова пуснах темата де, искаше ми се и хора, които гледат недоверчиво на това си право, да прочетат и помислят, дали пък все пак няма смисъл.

Последна редакция: вт, 25 ное 2008, 02:03 от Mamma

# 6
 • Мнения: 3 838
Mamma, благодаря, че си вкарала информацията за петициите тук. Дано да е полезно. Hug

# 7
 • Мнения: 49
http://www.bgpetition.com/miachinstvo/index.html - това е линк към петия за това платеното майчинство да бъде в размер на 90% от заплатата за първите 12 месеца. Мисля, че заслужава внимание.

Ако се дублира съжалявам, нямам време в момента да преглеждам старателно темата.

# 8
# 9
 • Мнения: 4 554
http://www.bgpetition.com/detsko-zdraveopazvane/index.html
Това е национална петиция за промени в детското здравеопазване.
Губи се много време за очакване на отрицателен отговор от РЗОК,
а също и докато се събере необходимата сума за операция на дете.
Понякога времето е по-ценно от парите.
Трябва да запознаем повече хора, който иска, да я подпише.
                                      http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=210010.0

# 10
 • София
 • Мнения: 838
,Извинявайте,не видях,че Тео е писала преди мен  За нерегистрираните! Grinning Не забравяй да кликнеш тук!  newsm80  Hands Thumbsup
http://www.bgpetition.com/roditeli-na-deca-s-uvregdania-ot-ciala … lgaria/index.html
Благодаря отново на всички!!! Hug

Последна редакция: нд, 07 дек 2008, 18:07 от pogar

# 11
 • Мнения: 3 993
Здравейте,
днес пуснах петиция против проекта на Регламент за прием на деца в детските градини в София :  http://bgpetition.com/priem-detski-gradini/index.html
Текста измислихме заедно с други майки от "страстната" тема за детските градини. Бързах да я пусна, защото нямах време от една страна, а от друга страна СОС ще разглежда проекта на Регламент съвсем скоро. Моля да ме извините, ако това, което ще попитам, вече е обсъждано тук или другаде във форума. Нямам опит с петиции, за първи път правя това. След като се съберат подписи, да речем след няколко дни или седмица, какво следва да направя? Лично ли трябва да внеса подписката при адресатите? Предполагам в писмен вид, онлайн варианта е само за събиране на подписи. Правилно ли съм разбрала? Въобще как да процедирам после?Благодаря предварително за разясненията.   Hug

# 12
 • Мнения: 3 838
Little wingels ми писа, обясних й как се тормозят институции, по надлежния ред, Laughing, сега ще прочета петицията. Hug

# 13
 • Мнения: 3 838
Здравейте,
днес пуснах петиция против проекта на Регламент за прием на деца в детските градини в София :  http://bgpetition.com/priem-detski-gradini/index.html


Браво, перфектно сте написали всичко, напълно съм съгласна с всяка точка от изразената ви позиция. Hug

# 14
 • Мнения: 3 993
Браво, перфектно сте написали всичко, напълно съм съгласна с всяка точка от изразената ви позиция. Hug

Благодаря!  Hug
Кажи ми как се процедира с медиите, сега докато събираме подписи, трябва ли да ги уведомя, за да знаят какво правим, може да вдигнат шум ?  newsm78 Хич ме няма в Пи Ар акции... Rolling Eyes

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт