Моля, изкажете мнения за 133 соу "А. Пушкин" в София, т.к. ни предстои избор на училище за първи клас. Можете ли да ми посочите името на някоя свястна госпожа, която ще поеме първи клас от есента? Благодаря ви.