ортопед може ли да издаде талон за магнитен резонанс  само някои срециалисти издават такъв талон  но не съм сигурна  дали  ортопед  издава такъв талон