Исках да видите това:

Липсата на единен финансов стандарт за всички видове социални услуги делегирана държавна дейност се оказа основна пречка в процеса на децентрализация от 2003 г. насам.
В какво се състоеше проблемът?
След провеждане на конкурс за възлагане предоставянето на социални услуги отделни общини отказваха да позволят прехвърлянето на всички средства на доставчика, спечелил конкурса, в случаите, когато му е възложена социална услуга делегирана държавна дейност. Общините искаха да прехвърлят само средствата за издръжка, а не и за работните заплати и настояваха не доставчикът, а кметът да бъде работодател на кадрите, ангажирани при предоставяне на услугата. Това, освен, че от правна гледна точка опорочаваше идеята за възлагане на доставката на услугата, създаваше и сериозен проблем за доставчиците, тъй като ги лишаваше от механизми за контрол върху работата на отделните специалисти, а същевременно доставчикът продължаваше да носи имуществена и договорна отговорност за предоставяне на услугата. Поради този проблем, в някои случаи доставчиците избягваха сключването на подобни договори.
Така, с въвеждането на единния стандарт се премахва една от основните пречки за възлагането на социални услуги на частни доставчици.

Това вече е една отворена врата за организациите, за да могат да разполагат с бюджетите си и да работят без да са зависими от кметовете на общините за едно руло тоалетна хартия. Знам, че досега такива проблеми имаше много.