Много ви моля ако сте го ползвали кажете ми има ли ефект отслабва ли се