http://www.ameda.com/breastfeeding/started/latch_on.aspx
Ако се намери и кърмачка-доброволка с повече време да преведе текста от английски също няма да навреди  Wink