«абравена парола?
или
–егистрирай се јктиваци€ на акаунт


≈л. поща с ко€то се опитвате да се регистрирате не съвпада
с тази използвана в BG-Mammma

ƒа ѕопълнете формата за регистраци€ Ќе ѕродължете с Facebook регистраци€та

ѕроблемно забремен€ване
0 ѕотребители и 1 √ост преглежда(т) тази тема.
1-14 от 1 002 отговора

—офи€

ћнени€: 353
ќЅ–ј«”¬јЌ≈ Ќј —ѕ≈–ћј“ќ«ќ»ƒ»“≈ /сперматогенеза/

—перматозоидите се образуват в тестисите приблизително след 11, 12 година на мъжа и този процес продължава без прекъсване на практика до кра€ на живота на мъжки€ индивид.

ќбразуването на спермиите се извършва в семенните каналчета на тестиса под контрола на сложни хормални биохимични процеси. ѕървичните семенни клетки преминават дълъг и сложен процес на различни степени на зр€лост.

÷ели€т процес - от създаването на първичната семенна клетка до узр€ването и протича за средно седемдесет и два дни.
«рели€т спермии има строеж отговар€щ на функционалното му предназначение. ѕод микроскоп €сно се различават: главичка - носител на генетични€ материал, снабдена с ензими разтвар€щи обвивката на €йцеклетката; шийка - със спираловидно подредени митохондрий носители на енерги€та; опашка с микрозоми.

¬ т€лото на момчето спермийте се придвижват само пасивно. —амосто€телното им движение започва едва след е€кулаци€та, когато се смес€т със секретите на семенните мехурчета и простатната жлеза.

ќт тестиса спермийте преминават в надсеменника, който лежи върху тестиса, изграден е от глава, т€ло и опашка и преминава в семепровода. ¬ епидидима спермийте окончателно узр€ват, натрупват се предимно в опашната част и нал€гането което оказват тук стимулират желанието за сексуална активност на момчето.


—пермограма-изследване на качеството на мъжката сперма.

 

ѕредставл€ва пълен анализ на семенната течност (сперма) (физически свойства, химически и клетъчен състав и др.), даващи възможност да се оцен€т способностите за оплождане. ’арактеристиката на спермограмата включва редица показатели, като следва да се отбележи, че не винаги вс€ко отклонение от дадените характеристики в една или друга страна се €в€ва признак на забол€ване. —амо комплексната оценка от получените данни и т€хната взаимна връзка позвол€ват да се даде правилното заключение относно спермената годност на мъжа. —ледва да се знае, че спермограмата не отраз€ва само оплодителната способност на мъжете, а напротив дава ценна информаци€ и за други патологични отклонени€ в състо€нието на мъжа.
 
«а спермодаването, което е необходимо за изследването, мъжете тр€бва да изпълн€т н€колко основни изисквани€:

-         абсолютно полово въздържане Ц както от секс, така и от мастурбаци€ и полюции Ц за 4 Ц 5 дни;

-         в дните на въздържание следва да не се употреб€ва алкохол, цигари, наркотици, вредни вещества, медикаменти, да се спазва благопри€тен хранителен режим, с пълноценно хранене и почивка, за да се установ€т най-оптималните сулови€ на спермопроизводството;

-         не следва да се нос€т тесни панталони, прист€гащо бельо;

-         не тр€бва да се прилагат вани по време на бан€, а да се ползва душ, с умерена топлина на водата.

ѕрепоръчително е спермограмата да се прави на м€сто и само в лаборатории към ÷ентрове по репродуктивна медицина и оплождане ин витро като материала за изследване /спермални€ секрет/ да се достави в сами€ ÷ентър по репродуктивна медицина. ¬ случай, че материалът за изследване /спермални€ секрет/ да се набави извън ÷ентъра по репродуктивна медицина и оплождане ин витро, същи€т следва в срок до 20 минути след е€кулаци€ да се достави в ÷ентъра по репродуктивна медицина.

—пермограмата може да се повли€е отрицателно от следните причини:
¬ъзпалителни процеси в половата система или и в други органи на т€лото
’ронични болести
…онизиращи лъчени€
¬ли€ещи медикаменти
- имуносупресори
- Ќ2 Цблокери
- антихипертонични лекарства
- невролептици
- стероидни хормони
- наркотици и метадон
”потреба на тютюн и алкохол

                               ои са основните показатели на спермограмата:

1.        оличество е€кулат Ц от 2 до 5 ml.

2.       ÷в€т Ц млечно-б€л.

3.       ћирис Ц кестенов, според н€кои бадемов.

4.       рЌ Ц 7.2 Ц 7.4.

5.       ¬реме на сгъст€ване Ц 3 - 5 минути.

6.       ¬реме на втечн€ване - 20 - 40 минути.

7.       ¬искозност Ц 0 - 5 mm.

8.        оличество сперматозоиди в 1 ml Ц 60 - 120 mln/ml.

9.        оличество сперматозоиди в цели€ е€кулат Ц 120 - 600 mln.

10.       ѕодвижност на сперматозоидите:

10.1.    јктивноподвижни Ц 60 Ц 70 %;

10.2.    —лабоподвижни Ц 10 - 15 %;

10.3.    Ќеподвижни Ц 20 Ц 25 %;

11.    оличество на живите сперматозоиди Ц 70 Ц 80 %.

12.    оличество на мъртвите сперматозоиди Ц до 20 %.

13.   ќбщ процент патологични сперматозоиди Ц до 20 %.

14.   —перматогенезни клетки - общ процент Ц 1 Ц 2 %.

15.   Ћевкоцити Ц до 10 в зрителното поле.

16.   ≈ритроцити Ц не.

17.   ≈пителни клетки Ц 2 Ц 3.

18.    ристали на Ѕехтер Ц единични.

19.   Ћецитинови зрънца Ц множество.

20.   —луз Ц не.

21.   —пермаглутинаци€ Ц не.

22.   ћикрофлора Ц не.

23.   —пециални проби:

23.1.    –езистентност Ц 120 и повече минути;

23.2.    ћетаболитна активност Ц 60 и повече минути;

23.3.    —пермена умора Ц процента на повдижните форми през 1 час намал€ва на 10%, след 5 часа Ц на 40%.

23.4.    —корост на движение на сперматозоидите Ц 3 mm/min.

23.5.    —корост на движение на спермата Ц 18 km/h.


Ѕележки върху анализа на спермограмата:

¬ремето на втечн€ване е първи€т изучаем показател. »зхвърлената сперма, по правило, представл€ва коагулат, т.е. не се €в€ва съвършено течна. ¬ продължение на известно време, е€кулата става течен под вли€ние на ензимите от простатната жлеза, които се съдържат в семенната течност. ¬течн€ването се определ€ по изменението на вискозността на спермата. «а това, е€кулата, събран в специален шприц-уред, се пропуска през специална игла. ¬искозността се измерва по дължината на Упроточване на конецаФ, който се създава от прокапващата капка. —пермата се счита за втечнена, ако УкончетоФ не превишава 2 cm. Ќормалната сперма се втечн€ва за 20 Ц 40 минути. ¬ н€кои лаборатории е прието времето от 60 минути. јко втечн€ването се проточва във времето, или не настъпва, то следва да се търси проблем във функционирането на простатната жлеза.
 
¬ръзка между времето на втечн€ване на е€кулата и мъжкото безплодие не е открита. ¬еро€тно вискозността на спермата не оказва пр€к ефект върху нейната оплодителна способност. ¬се още е спорен въпроса за съдбата на сперматозоидите в коагулата на спермата. “р€бва да се знае обаче, че повишената вискозност на спермата, насочва към дисфункци€ на простатната жлеза, което означава нарушение в биохимични€ състав на семенната течност, а това в редица случаи е причина за безплодие.

јнализа на невтечнената сперма може да доведе до грешки в определ€нето на концентрациите и подвижностите на сперматозоидите. «атова, за определ€не на другите параметри на е€кулата, специалистите изчакват пълното втечн€ване, или добав€т в спермата специални химични вещества, които ускор€ват разтвар€нето.

ќбем на е€кулата Ц това е една от най-важните характеристики на спермата. «аедно с концентраци€та на сперматоидите, този показател дава представа за общото количество на сперматозоидите ицхвърл€ни при изпразване на мъжа. ќбемът не следва да бъде по-малко от 2 ml. ѕри по-малко от 2 ml следва да говорим за олигосперми€ и да търсим проблем. “р€бва да се знае, че дори и в малкото количество е€кулат да има сперматозоиди, т.е. да са във висока концентраци€ Ц например над 40 милиона, то намаленото количество обем, показва заплаха за оплодителната способност на спермата.

ѕри изхвърл€нето на сперматозоидите във влагалището, то те попадат в агресивни услови€.  иселата среда на влагалището е пагубна за сперматозоидите и гол€ма част от т€х загиват в продължение на 2-3 часа. «а това време, най-подвижните и най-здравите следва да преодоле€т бариерата на маточната шийка и да попаднат в маточната кухина, за да се насочат към €йцеклетката. ѕрез цели€т си път, те могат да бъдат у€звими. —еменната плазма (семенната течност) за известно време алкализира средата на влагалището, като намал€ва киселинността му, с което подпомага на сперматозоидите да попаднат в матката, преминавайки през също алкалната среда вече на маточната шийка. ≈то защо, малки€т обем на семенна течност е притеснителен, въпреки големи€т брой сперматозоиди, т.е. н€ма да има кой да създаде нормални услови€ за прежив€ване на сперматозоидите. ќсвен това, семенната плазма, е важна и за самото хранене на сперматозоида, който консумира определени вещества, нужни му за оцел€ване и живот.

ƒруга немаловажна функци€ на семенната плазма е способността й да преодол€ва имунни€ конфликт, който се образува в женското влагалище, тъй като за жената, сперматозоидите се €в€ват чужди клетки, които имунната система счита, че тр€бва да унищожи. ќт тази гледна точка, обемът също има важно значение. ќще доста важни свойства на семенната течност тепърва предстои да бъдат установени.

¬ажно е да се знае и още един физиологичен феномен, а именно, че прекалени€т обем е€кулат, също не се толерира от женското влагалище, тъй като неговата вместимост (т.е. количеството, което попада в т.нар. приемник на спермата Ц рецептакулум) е 5 ml. ќстанали€т е€кулат изтича от влагалището. „аст от е€кулата се полепва и по полови€ член.

≈то защо, пациентът следва да даде и последната капка сперма, и пълноценно да бъде събрана като количество, за да не се получи грешно тълкувание на резултатите от анализа. —ледва да се има предвид, че най-богата на сперматозоиди е първата порци€ от спермата.

÷вета на е€кулата е доста относителен показател. “радици€та да се записва цвета и мириса на спермата е останала от старите лекари през 19-ти век, когато с тези признаци се класифицирали химичните вещества, а също и течностите в организма. ƒнес цвета и мириса на е€кулата не носи гол€мо диагностично значение и —ветовната «дравна ќрганизаци€ не дава препоръка за задължителното им фиксиране при изследвани€, но следва да се имат предвид Ц например при хемосперми€ Ц розово оцвет€ване на спермата от еритроцитите на кръвта. ѕри болшинството мъже, спермата има седефен цв€т, като при различните мъже, дори и при един и същи мъж, могат да се наблюдават отенъци в цветовете Ц жълтеещ цв€т, б€ло-сивкав цв€т, перлен отенък и др.

¬одородни€т показател, или известното рЌ, показва каква е киселинността или алкалността на спермата. “ова е важен показател, който служи за определ€не на нарушени€та в репродуктивната и половата функци€ на мъжете. Ќормални€т е€кулат има рЌ между 7.2 и 7.4, в н€кои лаборатории се приема алкализаци€ до рЌ 8.0. — други думи, спермата има леко алкален (основен, базисен) характер. »зменени€та в този показател обаче, ако н€ма никакви други нарушени€, не свидетелства за спермена болест, а веро€тно за н€каква диетична грешка и променени услови€ на живот, което със специални режими може да се отхвърли или установи при нужда.

 инезиграма на сперматозоидите Ц представл€ва показател, който определ€ подвижността на сперматозоидите, като т€ дава четири групи резултати:

1/  атегори€ ј Ц тук се отнас€т сперматозоидите с бързи и праволинейни движени€, чи€то скорост на движение е не по-малка от 0.025 mm/s (т.е. не по-малко от половината от собствената клетъчна дължина в секунда).

2/  атегори€ ¬ Ц тук се отнас€т сперматозоидите, с по-бавни, но също праволинейни движени€, чи€то скорост е по-малка от  0.025 mm/s, но траектори€та им на движение е права.

3/  атегори€ — Ц в не€ попадат сперматозоидите, които се движат неправолинейно, както и тези които се движат на едно м€сто, или се извършват кръгови движени€, т.нар. гонене на опашката.

4/  атегори€ D Ц това е категори€та на напълно неподвижните сперматозоиди.

¬ е€кулата на мъжа винаги присъстват всички категории подвижност. ќбикновено повечето неподвижни сперматозоиди от категори€ D (между 40 и 60%) са мъртви или умиращи от старост сперматозоиди. ѕоради това, колкото е по-малко въздържанието през семеизпразване, толкова по-малко са неподвижните сперматозоиди в е€кулата. ћного бързите праволинейно движещи се сперматозоди от категори€ ј (между 40 Ц 60%), са здрави, но млади сперматозоиди, които са били сформирани неотдавна в тестисите. Ќепрогресивно-подвижните сперматозоиди от категори€ ¬ обикновено 10-15%, като правило са или с нарушени€ в структурата на шийката и камшичето си, или част от т€х са стареещи. Ќай-малко са сперматозоидите от категори€ — (между 5 и 15%)

¬ нормалната фертилна сперма, прогресивно-подвижните сперматозоиди (ј+¬) следва да не са по-малко от половината, а бързите прогресивно-подвижни (ј) не по-малко то ¼. Ќа подвижността на спематозоидите вли€€т много фактори. ¬ажни фактори са температурата.  ато важен фактор се €в€ва температурата: при температура на т€лото около 37∞—, скоростта на движение е максимална, при стайна температура Ц намал€ва, при температура около 10∞— сперматозоидите почти не се движат. Ќер€дко, сперматозоидите биват отнас€ни към категори€ ¬, поради съхранението им на стайна температура. јко същите сперматозоиди се постав€т при  37∞—, те попадат в категори€ ј. ѕоради това, микроскопите за изследване биват снабд€вани със специални апарати, достав€щи максимално комфортна температура на сперматозоидите, орегулирана към телесната от около 37∞—.

јномални сперматозоиди с уродлива форма Ц могат да са двуглави, без камшичета, криви, с множество опашки, с деформирани главички, което се приема до норма, ако техни€т процент е не повече от 8.5%, от общото количество на сперматозоидите в пълно-обемен е€кулат. ƒелът на аномалните сперматозоиди се определ€ по две методики:

1/ „рез изучаване морфологи€та на сперматозоидите в нативен е€кулат, т.е. пр€сно-добита сперма, разглеждана под микроскоп в нативна форма. ѕри това се пресм€та на всеки 100 сперматозоида, колко са аномални. “ози метод е неточен и отчасти субективен, тъй като без специална обработка на спермата не винаги могат да се вид€т всички нейни клетки. ќсвен това, сперматозоидите се движат и трудно пон€кога могат да бъдат разгледани детайлно.

2/ ѕри превишаване на аномалните сперматозоиди от бариерата от 50%, се провежда изучаване на морфологи€та им в оцветен вид.

 ачество на спермата Ц за нейната оценка се прецен€ват не само делът на аномалните сперматозоиди (следва да бъде не по-малко от 85% в оцветна намазка), но също и средното количество патологии на един сперматозоид, т.е. т.нар. индекс на спермални нарушени€ (SDI) и средното количество патологии на един аномален сперматозоид (т.нар. индекс на тератозоосперми€ -  TZI). ѕри надвишаване на TZI над 1.6, спермата се счита за аномална, а при превишаване на SDI над 1.6 могат да възникнат проблеми дори при изкуствено оплождане.

—пермаглутинаци€ Ц т.е. слепване, коагулиране на сперматозоидите Ц представл€ва сигнал за имунни нарушени€ и конфликти. „есто неправилно се см€та, че аглутинаци€та не позвол€ва на сперматозоидите да се движат свободно и да достигнат €йцеклетката. “ова не е в€рно. —амо по себе си, слепването обхваща една не гол€ма част от сперматозоидите, и не преп€тства на движението на повечето, но наличието на аглутинаци€ може да свидетества за присъствие в е€кулата на атиспермални антитела, които да станат причина за безплодие.

јнтиспермални антитела (ј—ј)  Ц те представл€ват антитела на организма срещу сперматозоидите, като те потискат движението
на сперматозоидите. ѕрилепвайки към главичката им, те преп€тстват оплождането. ј—ј могат да се образуват както в организма на мъжете, така и в организма на жените, водейки до безплодие. «а диагностициране на ј—ј в спермата се ползват различни методики, най-разпространен сред които се €в€ва т.нар. MAR-тест (Mixed Immunoglobuline Reaction - "реакци€ на имуноглобулините при смесване").

Ћевкоцити  - в норма, концентраци€та им не следва да превишава 1 милион за милилитър. ѕрието е да се счита, че гол€мата концентраци€ на тези имунни клетки може да свидетелства за възпалителни процеси в придатъците на половите жлези (простата или семенни мехурчета). Ѕез специално оцвет€ване, което да отличи левкоцитите от незрелите клетки на сперматогенезата, е трудно. «атова —ветовната «дравна ќрганизаци€ препоръчва специално оцвет€ване.

јЌќћјЋ»» ¬ —ѕ≈–ћќ√≈Ќ≈«ј“ј:

јзоосперми€-отсъствието на сперматозоиди в 2 поредни спермограми потвърждава диагнозата азоосперми€ . ј«ќќ—ѕ≈–ћ»я - липса на сперматозоиди в е€кулата, но наличие на предшестващите ги форми Ч клетки на сперматогенезата наред с продуктите на секреци€ на простатната жлеза и семенни мехурчета. —ледва да се разграничава от асперми€та. ѕри азоосперми€та се подтиска сперматогенезата (деление или съзр€ването на сперматозоидите) на различни стадии.  ъм това могат да се отнесат нарушени€, токсически въздействи€ ( алкохол, вредни химически вещества, н€кои лекарствени препарати и др.), различни забол€вани€ на организма. ƒо азоосперми€ могат да доведат и различни видове нарушени€ на проходимостта на семенните канали в резултат на възпалителни забол€вани€ на половите органи.
 
ќлигозоосперми€ - когато бро€ на сперматозоидите е под 20 милиона на милилитър или под 40 милиона/мл от цели€ обем на дадени€ е€кулат.
ѕричините за олигозоосперми€ се дължат на различни видове забол€вани€,изискващи различен терапевтичен подход и лечение.
ѕрогнозите за всеки отделен случай са различни.

јстенозоосперми€ Ч намаление на количеството на подвижните форми, а също и скоростта на движение на сперматозоидите в е€кулата.  оличеството на слабоподвижните или неподвижни форми при това превишава 30%. ѕричините за астенозоосперми€та не са из€снени окончателно, но се предполага рол€та на изменение на химически€ състав на плазмата в спермата, снижени€ състав на въглеводороди или други енергетически вещества, също и намаление или изчезване на отрицателни€ електрически зар€д на сперматозоидите, различни микроорганизми, особено микоплазмена инфекци€. ѕричините могат да бъдат и различни нарушени€ на сперматогенезата, в резултат на което се образува не само по-малко количество сперматозоиди (олигозоосперми€), но и патологически форми, неспособни на пълноценно движение. јстенозоосперми€та може да доведе до стерилитет у мъжа, поради което е необходима консултаци€ с уролог-андролог

Ќай-често се отнас€ за вродени забол€вани€ ,включващи и увреждани€ в белите дробове/разширени бронхиални пътища /.

ƒиагнозата се постав€ с електронен микроскоп.

 ато най-нов диагностичен метод се прилага микровидеографи€ на движението на сперматозоидите или анализ на дигитални компютърни снимки.

“ератозоосперми€ - по-малко от 30% сперматозоиди с нормална морфологи€. јномалиите в морфологи€та на сперматозоидите са р€дко изолирани.“е зас€гат :
- главата на сперматозоидите
- опашката на сперматозоидите
- главата и опашката на сперматозоидите
“ези, които зас€гат опашката на сперматозоидите, имат пр€ко отношение към подвижността /мотилитета/ на сперматозоидите.

јсперми€ - липса в е€кулата на сперматозоиди и клетки на сперматогенезата. ѕри това по време на полови€ акт (коитуса) се запазва отдел€не на течност, състо€ща се от секрета на простатната жлеза, семенните мехурчета и усещане за оргазъм, което отличава асперми€та от асперматизма. ¬ този случй количеството течност, отделено при е€кулаци€та е незначително, а усещането за оргазъм слабо изразено.

Ќекросперми€ - наличие на нежизнеспособни сперматозоиди в е€кулата. Ќекросперми€та бива обратима (лъжлива), когато е възможно оживление на сперматозоидите, и необратима (истинска). ѕоследната се среща много р€дко, причините са неиз€снени и не се поддава на лечение. Ћъжливата или частична некросперми€, причини за ко€то биха могли да бъдат астеносперми€, акинези€ и други фактор, се поддава на медикаментозно лечение

ѕиосперми€ Ц гной в е€кулата
’иповолеми€ - количеството на е€кулата е по-малко от 2 мл
’иперволеми€ - количеството на е€кулата е по-гол€мо от 6 мл
јсперматизъм - липсва е€кулат
’иперзоосперми€ - повишен брой на сперматозоидите в е€кулат.
 
ћного често и наи-малките отклонени€ в спермограмата могат да доведат до траен мъжки инфертилитет и нарушена оплодителна функци€ при мъжете.


Ѕ≈«ѕЋќƒ»≈ Ќј ћЏ∆ј

Ѕезплодието на мъжа като причина за безплодието в семейството е факт, който не буди съмнение. ¬се още обаче има мъже, а и немалко жени, които смесват възможността на даден мъж да има полови сношени€ със способността да опложда. “ова са две неща, които не винаги върв€т заедно. ћъжът може да бъде полово активен, но безплоден. «а да има оплодителна способност, мъжът тр€бва не само да е готов за нормален полов живот, но и семенната му течност /спермата/ да има определени биологични качества, да бъде способна да опложда.

ѕоради това при безплодие в семейството мъжът не само тр€бва да бъде изследван, но изследването на мъжа да предшества изследването на жената.
ѕричините за мъжкото безплодие могат да бъдат твърде различни. ¬ зависимост от т€х безплодието може да бъде абсолютно, когато причините са неотстраними /например липса на тестикули/ или относителни, когато при съответно лечение причините могат да бъдат остранени.

Ѕезплодието на мъжа може да бъде от два типа:

1. Ѕезплодие, дължащо се на липса на полова способност /импотентност/, тоест липса на способност за извършване на полово сношение

ѕричини. “акъв вид безплодие може да се дължи на недоразвитост или порочно развитие на половите органи, различни забол€вани€ от нервно-психично естество, токсични, обменни и хронични инфекциозни забол€вани€, физическа или психична преумора, стигаща до изтощение, и др. ¬ тези случаи спермата най-често е с непълно запазена оплодителна способност.

2. Ѕезплодие, дължащо се на липса на оплодителна способност при запазена способност за полов живот

ѕричини. ѕричините за този тип мъжко безплодие за забол€вани€, които нарушават или унищожават производството на семенните клетки /сперматозоидите/, както и непроходимост на семепроводните канали, през които се изхвърл€ спермата при полово сношение. «абол€вани€та, които могат да доведат до това състо€ние, са също разнообразни: трипер, епидидимит, туберкулоза, забол€вани€ на полови€ апарат, общи забол€вани€ /хормонални, токсични, обменни и др./.


–азгледани по-конкретно и в детайли причините, довеждащи до мъжки стерилитет са:


 
Ќетипично разположение на първи€ или втори€ тестис.
ѕаротит /по време или след пубертета/
¬арикоцеле
’ирургични интервенции:
- усукване на тестиса;
- херни€ Ц ингвинална;
- крипторхизъм - едностранен или двустранен;
“равми на половата система
ѕърва ерекци€/от значение е на каква възраст е станала/
Ѕолка по време на е€кулаци€
ѕредходни инфекции на тестиса, простатната жлеза, пикочни€ мехур и бъбреците.
’ормонални смущени€
»злагане на външни токсични въздействи€:
- пестициди
- горещина ( професии свьрзани с продьлжително сед€що положение-например ежедневното шофиране,често използване на гореши вани,джакузи,сауни или топли минерални басейни,...и други ).
- медикаменти
»злагане на йонизиращи лъчени€

ѕоради честота на разпространение на варикоцеле като причина за нарушени€ в оплодителните функции при мъжете ще се спра малко по-подробно на него.

1. ¬арикоцеле
ѕредставл€ва разширение на вените на тестисите - plexus pmpiniformis (венозното сплетение на семенни€т кордон, по което се оттича венозната кръв от тестиса, епидидима и семепровода - vas deferens).“ова от сво€ страна води до венозен застой на нарушен дренаж на венозната кръв от тестиса.

 

„естота на разпространение: 15-20% от мъжете по света страдат от варикоцеле. ¬ 40% от случаите има нарушени€ в оплодителните функции при мъжете с доказано варикоцеле.

¬ 80% от случаите варикоцелето се намира в леви€ тестис.
 
–азличават се 2 форми на ¬арикоцеле:
 линично изразено:
- вижда се при оглед и палпаци€ при пациента Ц в легнало и изправено положение.
- вижда се при оглед и палпаци€ при пациента Ц в легнало и изправено положение с помощта на ¬алсалва тест.
—убклинично Ц установ€ва се само след ехографско изследване /dopler ultrasound/ на вените на леви€ тестис.
Ќай-важното усложнение на варикоцеле e увреждане на качеството на спермата при мъжа (инфертилитет).“ова води до различни степени на нарушени€ в сперматообразуването, стигащи до пълна липса на сперматозоиди в е€кулата (јzoospermia).
 
ћеханизмите на увреждане на сперматогенезата в тестиса от варикоцеле са:

ѕовишаване на температурата в тестиса и топлинно увреждане на клетките, произвеждащи спермата.
Ќамалено кислородно насищане на различните видове клетки в тестиса.
“оксичен фактор, идва най-често от предразположението на тестисите към банални инфекции.
”вреждането на спермата в резултат на варикоцеле става в сами€ тестис.

Ќарушената от варикоцеле сперматогенеза може да доведе до комплексни усложнени€ Ц да засегне предни€ д€л на хипофизната жлеза и произвежданите от не€ гонадотропни хормони FSH и LH.

ƒруго сериозно усложнение в резултат на варикоцеле са хроничните инфекции в тестиса.

Ћечение - само хирургично и н€ма медикаментозно лечение.

2. ”роинфекции:

”рогениталните инфекции са още една от причините за мъжки€ стерилитет.»нфекциите на урогениталните пътища се причин€ват от различни видове микроорганизми:
- Ѕактерии:
- “уберкулозни бактерии
- √ъбички
- “рихомонас вагиналис
- ”реаплазма
- ћикоплазма
- ’ламиди€

√ол€ма заслуга в увреждането на репродуктивната функци€ при мъжете оказват и н€кои вируси.Ќа първо м€сто тр€бва да се постави вирусът на заушката.

»ма и други вируси, за които се см€та, че увреждат мъжката семенна течност.ѕо-важните от т€х са :

÷итомегаловирусът, херпесните вируси, вирусите на хепатит ¬ и хепатит —,—ѕ»Ќ..

3. јнтисперматозоидни антитела:

“ова са автоантитела,насочени срещу повърхностните антигени на сперматозоидите,намиращи се по т€хната повърхност

Ќай-честата причина за по€вата на този вид антитела са:
- вазектоми€ /оперативно прекъсване на семенните канали, в резултат на което се получава мъжки стерилитет /;
- операции от херни€;
- травми на половата система;
- инфекции на мъжката полова система;
- други операции на тестисите,епидидима или семенни€ кордон.

”—Ћќ∆Ќ≈Ќ»я“ј от антисперматозоидните тела се израз€ват в понижената подвижност на сперматозоидите.ѕо този начин самите сперматозоиди не могат да достигнат в матката
“ова води до невъзможност да се осъществи оплодителни€ акт между сперматозоид и €йцеклетка. јнтисперматозоидните антитела могат да бъдат открити директно върху сперматозодите.
»ндиректно- в семенната плазма или в човешки€ серум.
ƒиагностиката на антисперматозоидните антитела се осъществ€ва чрез имунобиологични тестове.

Ћечението в тези случаи е различно и зависи от причините, довели до това болестно състо€ние на мъжката репродуктивна система.

4. ’ормони:Ќай-важното значение в процеса на сперматогенезата имат хормоните :
- “естостерон
- ‘оликулостимулиращ хормон

ѕовишаването на плазменото ниво на фоликулостимулиращи€ хормон насочва към вродена недостатъчност на функци€та на двата тестиса.

ѕонижаването на нивото на плазмени€ фоликулостимулиращ хормон може да се дължи на увреждане на хипоталамо-хипофизната система в мозъка.

Ќиско плазмено ниво на тестостерон, съпроводено от ниско плазмено ниво на фоликулостимулиращ хормон, е доказателство за забол€ването хипогонадотропен хипогонадизъм.

5. ћетаболизъм:

¬ случаите,когато има симптоми като загуба на тегло, умора, нервност и др.е задължително да се направ€т следните допълнителни изследвани€:
- изследване на обм€ната на веществата на липидите-холестерол и триглицериди;
- изследване на кръвната захар;
- изследване на хормоните на щитовидната жлеза;

6. √енетика /÷итогенетичен тест или карпотип /.

 ариотипът / цитогенетични€т тест / се определ€ посредством вземане на кръв.  ариотип на пациента се определ€ при следните случаи :
- секреторна азоосперми€ с високо серумно ниво на хипофизни€ хормон /т.е..-фоликулостимулиращи€ хормон/;
- тежка олигозоосперми€ / по-малко от 5 милиона сперматозоиди/мл
- тежка тератозоосперми€ - мъртви сперматозоиди в е€кулата.

Ќай-често срещаните генетични аномалии, водещи до нарушени€ в мъжката оплодителна функци€ са :
- аномалии в бро€ на хомозомите /хху,хуу/;
- аномалии в структурата на хромозомите, най-вече в ”-хромозомата;
- транслокации-размествани€ на хромозомите.

√енетични€т тест /кариотип/ е задължителен при мъжете,страдащи от стерилитет.

јко този генетичен тест не бъде направен,има гол€м риск в случаите,когато може да се осъществи оплождане, тези дефекти да се прехвърл€т върху бъдещото поколение.


 линичните изследвани€, които следва да се предприемат, както и метода, който ще се използва за лечение на стерилитета се предпримат след консултаци€ със специалист андролог-уролог.

ƒобавките, които повли€ват смермогенезата са:

¬итамин C, витамин ≈, бабини зъби, магарешки бодил, “рибестан, —пимен, ѕровирон,  лостилбегит, Ћ-карнитин, Ћ-аргинин, јгапурин, —ержинор, —ексинорм, ‘олиева киселина, селен, цинк, мед, орехи, пчелен прашец, пшеничен зародиш, сусам.

ѕримерни дозировки и ДрецептиФ може да видите в приложените по-долу линкове.

N.B. !!!   ћол€ да се има предвид, че примерни дозировки и ДрецептиФ не следва да се ползват като универсална ДрецептаФ за справ€не с проблеми свързани с мъжки стерилитет, а да са ползват —јћќ —Ћ≈ƒ лекарска консултаци€ и назначение !!!

ƒруги фактори, които повли€ват спермогенезата са:

—пиране, не намал€ване, а —ѕ»–јЌ≈ на цигарите;
хладки душове, широко бельо и панталони, редовен секс

“ютюнопушенето сериозно уврежда репродуктивната функци€ на хората Ц и на мъжете, и на жените. ÷игарите съдържат множество токсични, карциногенни и мутагенни вещества. “ютюнопушенето е определено като Углавната и единствена предотвратима причина за смърт в нашето общество и единствени€т най-значим здравен въпрос на нашето времеФ. ѕо данни на ћинистерство на здравеопазването всеки втори мъж и вс€ка четвърта жена у нас пушат.

ѕри мъжете тютюнопушенето вреди сериозно на репродуктивните способности. “ютюнопушенето доказано намал€ва концентраци€та, подвижността, виталитета и морфологи€та на сперматозоидите, защото:

- кадми€т, съдържащ се в цигарени€ дим блокира усво€ването на цинка, а цинкът е наречен Уминералът на мъжетеФ, защото подпомага движението на сперматозоидите. Ќиските нива на цинка предразполагат към възпаление на простатната жлеза и пречат на образуването на така необходими€ на мъжете тестостерон;
- токсичните вещества в цигарени€ дим намал€ват нивото на витамините ј, — и ≈, които се бор€т със свободните радикали в човешки€ организъм. ”становено е, че 40% от увреждани€та на сперматозоидите се дължат на сблъскване със свободни радикали;
- сперматозоидите стават по-податливи на генетични дефекти вследствие на множеството вредни вещества, които се съдържат в цигарени€ дим;
- импотентността, причинена от тютюнопушенето, се дължи на токсини като въглеродни€ монооксид, който уврежда кръвоносната система и затрудн€ва кръвни€ поток от и към пениса. ќт сво€ страна никотинът също намал€ва притока на кръв към пениса;
- тютюнопушенето директно уврежда клетките, от които произлиза сперматозоида;
- тютюнопушенето се свързва със слабата функци€ на сперматозоидите при пенетрационен тест и увеличен брой на левкоцитите в е€кулата.

“ютюнопушенето вли€е негативно върху репродуктивните способности и здравето не само на активните пушачи, но и на т.нар. пасивни пушачи Ц непушачи, които по една или друга причина престо€ват в задимени помещени€.
 ƒоказано е, че порасналите синове на жени, които са пушили по време на бременността си, имат по-малки тестиси, концентраци€та на сперматозоидите им е с 20% по-ниска, а общото количество на сперматозоидите е с 24,5% по-малко, отколкото е при мъже, чиито майки не са пушили по време на бременността с т€х.
 ќЋ ќ“ќ ѕќ-–јЌќ —ѕ–≈“≈ ƒј ѕ”Ў»“≈, “ќЋ ќ¬ј ѕќ-ƒќЅ–≈ «ј ¬ј—, ¬јЎ»“≈ ƒ≈÷ј » ¬јЎ»“≈ ЅЋ»« »!
»зточник:
http://www.zachatie.org/index.php?option=com_content&task=vi … 819&Itemid=15


ѕолезни линкове:

ћол€  за коментар на резултати от спремограма

¬итамини за подобр€ване подвижността на сперматозоидите

—ъздаването на тази тема би било невъзможно, както без неоценимата помощ на ћишинка и “онита12, съветите и опит на всички момичета в ѕроблемно, така и без:

www.urology-andrology

www.bg-sexologia.info
« ѕоследна редакци€: пт, 17 окт 2008, 17:30 от Taни »
÷итирай

B HONDA CIVIC

ћнени€: 2 422
“атко Ѕарба , ћишинке, “онита браво имаше нужда от такава темичка Hug
÷итирай

ѕловдив

ћнени€: 243
ƒоста полезна темичка, благодар€...мисл€ довечера да € покажа на мъжа ми да € прочете!
÷итирай

—офи€

ћнени€: 263
ѕоздравлени€ за добре оформената и подредена тема.  Peace

÷итирай

ѕловдив

ћнени€: 3 189
ѕоздравлени€ и от мен за темата!ўе € след€ с интерес.—игурна съм,че ще бъде полезна на много двойки Peace
÷итирай

¬арна

ћнени€: 988
ѕоздравлени€ за създателите на темата! —правили сте се страхотно!   :bouquet:
÷итирай

¬ мечтите

ћнени€: 2 285
Ѕ–ј¬ќ Hug ўе накарам мъжо непременно да прочете темата bouquet
“ј“ ќ Ѕј–Ѕј, може би си писал н€къде, но все пак да попитам Wink, вие правихте ли инсе?
« ѕоследна редакци€: чт, 17 апр 2008, 18:58 от Mira_mimi »
÷итирай


ћнени€: 1 248

“атко Ѕарба, поздравлени€. bouquet
¬ тво€ чест публикувам част от стати€та за вредата от тютюнопушенето, със специална благодарност към “ани и "«ачатие".

»зточник:
http://www.zachatie.org/index.php?option=com_content&task=vi … 819&Itemid=15

“ютюнопушенето сериозно уврежда репродуктивната функци€ на хората Ц и на мъжете, и на жените. ÷игарите съдържат множество токсични, карциногенни и мутагенни вещества. “ютюнопушенето е определено като Углавната и единствена предотвратима причина за смърт в нашето общество и единствени€т най-значим здравен въпрос на нашето времеФ. ѕо данни на ћинистерство на здравеопазването всеки втори мъж и вс€ка четвърта жена у нас пушат.

ѕри мъжете тютюнопушенето вреди сериозно на репродуктивните способности. “ютюнопушенето доказано намал€ва концентраци€та, подвижността, виталитета и морфологи€та на сперматозоидите, защото:

- кадми€т, съдържащ се в цигарени€ дим блокира усво€ването на цинка, а цинкът е наречен Уминералът на мъжетеФ, защото подпомага движението на сперматозоидите. Ќиските нива на цинка предразполагат към възпаление на простатната жлеза и пречат на образуването на така необходими€ на мъжете тестостерон;
- токсичните вещества в цигарени€ дим намал€ват нивото на витамините ј, — и ≈, които се бор€т със свободните радикали в човешки€ организъм. ”становено е, че 40% от увреждани€та на сперматозоидите се дължат на сблъскване със свободни радикали;
- сперматозоидите стават по-податливи на генетични дефекти вследствие на множеството вредни вещества, които се съдържат в цигарени€ дим;
- импотентността, причинена от тютюнопушенето, се дължи на токсини като въглеродни€ монооксид, който уврежда кръвоносната система и затрудн€ва кръвни€ поток от и към пениса. ќт сво€ страна никотинът също намал€ва притока на кръв към пениса;
- тютюнопушенето директно уврежда клетките, от които произлиза сперматозоида;
- тютюнопушенето се свързва със слабата функци€ на сперматозоидите при пенетрационен тест и увеличен брой на левкоцитите в е€кулата.

“ютюнопушенето вли€е негативно върху репродуктивните способности и здравето не само на активните пушачи, но и на т.нар. пасивни пушачи Ц непушачи, които по една или друга причина престо€ват в задимени помещени€.
 ƒоказано е, че порасналите синове на жени, които са пушили по време на бременността си, имат по-малки тестиси, концентраци€та на сперматозоидите им е с 20% по-ниска, а общото количество на сперматозоидите е с 24,5% по-малко, отколкото е при мъже, чиито майки не са пушили по време на бременността с т€х.
 ќЋ ќ“ќ ѕќ-–јЌќ —ѕ–≈“≈ ƒј ѕ”Ў»“≈, “ќЋ ќ¬ј ѕќ-ƒќЅ–≈ «ј ¬ј—, ¬јЎ»“≈ ƒ≈÷ј » ¬јЎ»“≈ ЅЋ»« »!
÷итирай

—офи€

ћнени€: 7 718
ћного хубава тема, браво! bouquet
÷итирай

—тара «агора

ћнени€: 2 288
“атко Ѕарба,страхотна и много полезна тема!Ѕлагодар€ ти! Peace
ўе накарам милото да € прочете и най-вече часта за вредата от тютюнопушенето (Ѕлагодар€ “онита12) Hug
÷итирай

—офи€

ћнени€: 353
“онитка,
Ѕлагодар€ ти  Hug Hug Hug, че удовлетвори молбата ми и постна този абзац за тютюнопушенето в тази темичка. ѕри всичките ми първи прегледи при д-р  ацаров и д-р ¬ладимиров първи€т им въпрос беше "ѕушите ли". “ова за мен говори много и за това см€там, че тази информаци€ за тютюнопушенето ще бъде полезна за мъжете, кандидат татковци.

“ани,
¬ъзможно ли е да преместиш този абзац в темата, в раздела ƒруги фактори, които повли€ват спермогенезата са:
ѕредварително ти благодар€   :bouquet:

ћира_мими,
«а добро или за зло все още не сме имали възможност да използваме н€ко€ от процедурите - било инсе или н€ко€ друга. —лед като ни изл€зоха всички изследвани€ установихме, че либето има хламидии (IgG положителен) и до преди 10-ина дни пиехме ¬ибромицин. —ега ще чакаме до 26.04. и ще си направим изследвани€, и ако имаме късмет може 05.2008г. да направим едно инсе. —ъпругата ми все още се колебае дали да приб€гваме към процедура след като резултатите ми са вече в норма за нормално зачеване, но аз вече искам да знам, че бебо расте в коремчето и и не ми се чака повече  Blush
« ѕоследна редакци€: пт, 18 апр 2008, 15:51 от TATKO BARBA »
÷итирай


ћнени€: 2 359
“атко Ѕарба , ћишинке, “онита,
поздравлени€ за чудесната работа! bouquet Love
÷итирай

—тара «агора

ћнени€: 6 697
—трахотна тема наистина.
поздравлени€ на създателите и  bouquet
» успех  Hug
÷итирай

ѕри семейството си

ћнени€: 90
» аз благодар€ за темата. bouquet
Ќе пиша в този подфорум, защото не сме в Ѕ√ и в момента сме си дали малко почивка от проблемите, така че...за съжаление аз не мога с нищо да съм ви полезна, но вие страхотно помагате. „ета ви редовно и пожелавам на всички ви успех! Praynig 
÷итирай

и тук, и там...

ћнени€: 389
браво за темичката!  newsm74
 
мога ли обаче малко плахо да помол€, да ми кажете теста на  рюгер с какво се различава.  ooooh!
и другото което искам да помол€ е, къде да прочета и за другите вредни вли€ни€ както върху човечетата,
така и върху половата активност?
ћалко се притесн€вам от въпросите  Embarassed, но ще съм ви благодарна ако ми помогнете.
÷итирай
0 ѕотребители и 1 √ост преглежда(т) тази тема.
1-14 от 1 002 отговора