smile3529


     Дислексията е комплексно нарушение, свързано с развитието на уменията за четене и писане. Интересното е, че децата с дислексия нямат нито затруднения със зрението, нито неврологични или емоционални проблеми. Въпреки честите проблеми при усвояването на учебния материал, те са със средно или над средното ниво на интелигентност! Защо тогава един потенциален отличник не се справя с буквите и какво му пречи да се адаптира в училище?! На този въпрос търси отговор Централно- и Източноевропейският център по когнитивни науки към НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ. 
     Проектът "Система за подпомагане на четенето" стартира с благородната цел да създаде адекватни условия и равни права на децата с дислексия като, разработи компютърна система, която да подпомага овладяването на процеса на четене.
Необходимо е да се съберат данни за процеса на четене на деца със и без дислексия. Това става благодарение на уникалната за България апаратура за проследяване на погледа (спокойно, на външен вид по нищо не се различава от всеки един монитор). 
     И тук се обръщаме към БГ МАМА! Ако детето ви изпитва затруднение при четенето и предполагате че страда от дислексия, ако искате да получите повече информация и да съдействате, свържете се с нас! Ще имате възможността да се консултирате с логопед относно специфичните нужди на вашето дете, ще видите сякаш "през вашите очи" трудностите, които детето ви изпитва при четене и най-важното, ще помогнете за развиването на една нова методика, която ще облекчи живота на всеки с подобни затруднения.

   Повече информация и контакти  тук
  или на e-mail: experiments@cogs.nbu.bg


преместено от тема "Проблеми с ученето или какво знаем за дислексията!"